Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 58 (2017) НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
М. В. Черкашина, М. О. Науменко
 
№ 63 (2018) НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ Анотація   PDF
Н. А. Казакова, А. А. Марушева, Ю. Г. Прав, А. О. Гулаг
 
№ 54 (2016) НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
М. В. Корінь, К. В. Міжевська
 
№ 53 (2016) НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ТУРИЗМУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. І. Копитко, Ю. В. Терещак
 
№ 50 (2015) НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ Анотація   PDF
О. Д. Стешенко, Б. В. Ковальов
 
№ 62 (2018) НАТИВНА РЕКЛАМА – НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВЛУЧНОГО ОХОПЛЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ Анотація   PDF
К. В. Зибін, І. М. Сиволовський
 
№ 64 (2018) НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація   PDF
В. О. Маслова, О. Д. Євтюшкіна
 
№ 62 (2018) НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. Ю. Давидова
 
№ 54 (2016) НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЗМІН СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В 2016 РОЦІ Анотація   PDF
О. В. Поколодна, О. О. Голуб
 
№ 55 (2016) НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ФИЛИСОФІЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Т. Г. Сухорукова, Ю. Т. Боровик
 
№ 61 (2018) НЕОБХІДНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРИГУЮЧИХ КОЕФІЦІЄНТІВ У СТРАХУВАННІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АВТОВЛАСНИКІВ Анотація   PDF
Д. В. Кондратенко, А. В. Гудзь
 
№ 52 (2015) НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МАШИНОБУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Г. Г. Михальченко
 
№ 52 (2015) НОВІТНЯ МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Л. А. Гузь, О. В. Фінагіна
 
№ 53 (2016) ОБГРУНТУВАННЯ КЛАСИКАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ДОКТРИНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ Анотація   PDF
Ю. Н. Кривуц
 
№ 51 (2015) ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Т. О. Водолажська
 
№ 54 (2016) ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ І УМОВ ЇХ ЗДІЙСНЕННЯ Анотація   PDF
И. Ю. Зайцева, Р. Гулиев
 
№ 49 (2015) ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ СТВОРЕННЯ МІЖГАЛУЗЕВИХ ТА ВИРОБНИЧО - ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF
А. С. Глазкова
 
№ 62 (2018) ОНОВЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТРОПОЛІТЕНУ КИЄВА Анотація   PDF
О. В. Познякова, М. С. Гуляєв
 
№ 62 (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛІНІЇ ПІД ШВИДКІСНЕ РУХ Анотація   PDF (Русский)
И. Н. Кравченя, Т. А. Дуборвская
 
№ 62 (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ЦЕМЕНТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ Анотація   PDF (Русский)
И. М. Царенкова, И. Н. Кравченя
 
№ 64 (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ Анотація   PDF
О. Г. Кірдіна, А. В. Фролова
 
№ 61 (2018) ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Н. Й. Радіонова
 
№ 58 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТРУКТУР КРАЇН ЄС В РОБОТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О. Ю. Чередниченко
 
№ 59 (2017) ОРГАНІЗАЦІЙНО-РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
І. В. Токмакова, А. М. Зубов
 
№ 62 (2018) ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ КОМПАНІЙ Анотація   PDF
В. В. Прохорова
 
226 - 250 з 554 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>