Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 62 (2018) ВПЛИВ СУЧАСНИХ ФАКТОРІВ КАДРОВОЇ СКЛАДОВОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
Т. О. Тимофєєва
 
№ 49 (2015) ВПЛИВ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ В МІЖНАРОДНИХ ХОЛДИНГАХ Анотація   PDF
В. М. Колосок, Ю. С. Мордвицька
 
№ 62 (2018) ВПЛИВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Н. Є. Каличева, О. В. Зленко
 
№ 52 (2015) ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. В. Богоявленський, М. О. Ворфоломєєв
 
№ 60 (2017) ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
И. В. Воловельская, А. Цапко, А. Кушнирик, К. Купрадзе
 
№ 64 (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ю М Уткіна, В В Гужва
 
№ 62 (2018) ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
І. В. Токмакова, І. М. Войтов, Л. М. Носенко
 
№ 55 (2016) ГAPМOНIЗAЦIЯ EКOНOМIКO-ПPAВOВИX ЗACAД ФУНКЦIOНУВAННЯ ТPAНCПOPТНOЇ CИCТEМИ УКPAЇНИ З ЄВPOПEЙCЬКИМ ТPAНCПOPТНИМ ЗAКOНOДAВCТВOМ Анотація   PDF
О. М. Кириленко
 
№ 53 (2016) ГЕНЕЗИС ЛОГІСТИКИ ЯК ГАЛУЗІ ЗНАНЬ Анотація   PDF
И. В. Воловельськая, Ю. В. Стоноженко, К. В. Батаева
 
№ 58 (2017) ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Анотація   PDF (Русский)
В. Л. Дикань, А. В. Кузуб
 
№ 53 (2016) ДІАГНОСТИКА СТАНУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ: ІМПЕРАТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. В. Дубініна
 
№ 54 (2016) ДІЯЛЬНІСТЬ МЕНЕДЖЕРА В СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ Анотація   PDF
Н. В. Гриценко
 
№ 61 (2018) ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЯ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ, ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Анотація   PDF
О. Ю. Чередниченко
 
№ 51 (2015) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ Анотація   PDF
В. О. Котлубай
 
№ 61 (2018) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. Л. Дикань, М. В. Корінь
 
№ 50 (2015) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. Н. Губанова, Д. В. Грибинюк
 
№ 49 (2015) ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЦЬ Анотація   PDF
Ю. Є. Пащенко, М. В. Корінь
 
№ 62 (2018) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
В. О. Даніл`ян, О. І. Фролов, І. В. Толстов
 
№ 51 (2015) ДИНАМІЧНІСТЬ РІЗНОМАНІТТЯ У РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНОГО СУНОПЛАВСТВА Анотація   PDF
Е. В. Сенько
 
№ 49 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ НАДІЙНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Анотація   PDF
В. А. Фурсова, Т. Ю. Півненко
 
№ 60 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БІЗНЕСОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. Г. Панченко
 
№ 54 (2016) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ ПОНЯТТЯ ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ Анотація   PDF
М. В. Бормотова, В. С. Грибкова
 
№ 49 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ І МЕТОДІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВКЛАДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. Д. Щербань, І. В. Шевченко
 
№ 49 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЛІВІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ПЛАНУ МАРШАЛЛА Анотація   PDF (Русский)
Ахмед Юсф Елсеада Махмод
 
№ 49 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН, ЗАГРОЗ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ МАТРИЦІ SWOT-АНАЛІЗУ Анотація   PDF
І. С. Ведмідь
 
76 - 100 з 554 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>