Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 54 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ Анотація   PDF
В. О. Зубенко, К. О. Півень
 
№ 49 (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
В. О. Зубенко, Л. Ю. Коник
 
№ 56 (2016) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ СУДНОМ РЕЙСУ З УРАХУВАННЯМ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ ФАКТОРІВ РИЗИКУ Анотація   PDF (Русский)
С. П. Онищенко, О. Д. Вишневская
 
№ 49 (2015) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
В. О. Зубенко, І. Е. Кочухай
 
№ 62 (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПЕРСОНАЛ Анотація   PDF
В. Л. Дикань, Г. П. Заєць
 
№ 60 (2017) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. О. Маслова, О. В. Шраменко, В. М. Сапронов
 
№ 61 (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ Анотація   PDF
Н. Є. Каличева, І. С. Груник
 
№ 61 (2018) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У КОРПОРАТИЗОВАНИХ СТРУКТУРАХ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ Анотація   PDF
Н. Г. Панченко
 
№ 60 (2017) ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ У СУЧАСНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Р. С. Веприцький, Г. Ейтутіс, С. Артем'єва
 
№ 53 (2016) ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ – СКЛАДОВА МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
А. В. Рачинська
 
№ 58 (2017) ЗАЛЕЖНІСТЬ СТІЙКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОСТУ ДЕРЖАВИ ВІД РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Анотація   PDF
В. Г. Яковенко
 
№ 63 (2018) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ШВИДКІСНОГО РУХУ Анотація   PDF
О Г Дейнека, П А Бузін
 
№ 59 (2017) ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУВ КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ Анотація   PDF
О. Г. Дейнеко, Ю. С. Бондарев
 
№ 61 (2018) ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ТА ЯКІСНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Анотація   PDF
Н. А. Казакова, Ю. Г. Прав, О. А. Марушева, А. С. Шолом
 
№ 50 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ПРОАКТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ Анотація   PDF
І. Ю. Зайцева, Т. В. Ковтун
 
№ 62 (2018) ЗАСТОСУВАННЯ ТРИРІВНЕВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КУПІВЕЛЬНОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І. А. Парфентенко
 
№ 54 (2016) ЗМІНА ВЕКТОРУ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В РОЗРІЗІ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ Анотація   PDF
Е. В. Шраменко
 
№ 54 (2016) ЗМІНА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ У ПРИРОДНЬОМОНОПОЛЬНИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
М. В. Косич
 
№ 55 (2016) ЗНАЧЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Т. В. Куценко, О. М. Попова
 
№ 55 (2016) КAПIТAЛIЗAЦIЯ БAНКIВ ТA НAПPЯМИ ПIДВИЩЕННЯ КAПIТAЛIЗAЦIЇ БAНКIВСЬКИX УСТAНOВ Анотація   PDF
І. Ю. Зайцева, А. І. Гутовська
 
№ 64 (2018) КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Н Й Радіонова
 
№ 59 (2017) КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАТРАТ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Н. Й. Радіонова
 
№ 53 (2016) КЛАСИФІКАЦІЯ КАДРОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
С. В. Мішина, О. Ю. Мішин
 
№ 54 (2016) КЛАСИФІКАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА ГРУПАМИ ТА ОЗНАКАМИ Анотація   PDF
І. Ю. Зайцева, Н. С. Ситник
 
№ 49 (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Анотація   PDF (Русский)
И. В. Воловельськая
 
126 - 150 з 554 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>