Редакційний штат

Головний редактор

Володимир Леонідович Дикань, Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

Відповідальний секретар

Hanna V. Tolstova, Ukraine

Редакційна колегія

Ірина Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

Оксана Портна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Олена Дикань, Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

Олена Ареф'єва, Національний авіаційний університет, Ukraine

Вікторія Яновська, Державний університет інфраструктури та технології, Ukraine

Володимир Родченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Ольга Кібік, Національний університет «Одеська юридична академія», Ukraine

Людмила Калініченко, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

Оксана Криворучко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

Володимир Шинкаренко, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

Валерія Дикань, Karazin Business School, Ukraine

Олена Чупир, Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

Вікторія Третяк, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

Анатолій Михальченко, Білоруський державний університет транспорту, Belarus

Mariann Veres Somosi, University of Miskolc, Hungary

Thierry Horsin, France

Igor Britchenko, State Higher Vocational School Memorial of Prof.Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg, Poland

George Abuselidze, Batumi Shota Rustaveli State University, Georgia

Irina Engeness, Østfold University College, Norway

Вілаяд Вєлієв, Азербайджанський технічний університет, Azerbaijan

Олена Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

Lucyna Błażejczyk-Majka, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Ігорь Посохов, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

Гусейнова Арзу Догру кизи, Institute for scientific researh on economic reforms, Azerbaijan

Sławomir Ireneusz Bukowski, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, Poland

Оксана Давидова, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Ukraine

Надія Резнік, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Ukraine

Вікторія Прохорова, Українська інженерно-педагогічна академія, Ukraine

Надія Попова, Харківський торговельно-економічний інститут, Ukraine

Ольга Мних, Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine