КОНТРОЛІНГ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Світлана Володимирівна Онешко Одеський національний морський університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2313-3984
  • Ілля Іванович Попов

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.155861

Ключові слова:

економічна безпека, контролінг, управління, ризики, підприємства портової діяльності

Анотація

У статті розглянуті особливості побудови системи управління економічною безпекою підприємств портової діяльності та запропоновано підхід до оцінки рівня економічної безпеки на базі системи контролінгу, який включає оцінку станів: ринку, фінансів, матеріальних ресурсів, розрахунків та інновацій. Запропонований підхід ґрунтується на системі показників, які характеризують діяльність підприємств портової діяльності, включає аналіз відхилень фактичних показників від планових, виявлення причин відхилень та розробку корегувальних заходів.

Біографії авторів

Світлана Володимирівна Онешко, Одеський національний морський університет

кафедра "Економіка і фінанси", доцент

Ілля Іванович Попов

магістр кафедри "Економіка і фінанси" Одеського національного морського університету

Посилання

Andruseac Gabriel (2015) Economic security – new approaches in the context of globalization, CES Working Papers, Volume 7(2), Issue 2, рр. 232–240.

Економічна безпека України: монографія / Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф. [та ін.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової. – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 462 с. – ISBN 978-617-7300-00-6.

Ильяшенко С.Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке / С.Н. Ильяшенко. // Актуальні проблеми економіки, 2003. – № 3 (21). – С. 12–19.

Євдокимов Ф.І. Узагальнююча оцінка фінансової складової рівня економічної безпеки підприємства / Ф.І. Євдокимов, О.В. Мізіна, О.О. Бородіна // Екон. пр.ДонНТУ. – 2002. – Вип. 47. – С. 6–12.

Халіна В.Ю. Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства / В.Ю. Халіна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2014. – Вип. 1. – С. 173-181.

Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2003. – 280 с.

Гришко Н.Є. Формування оціночних параметрів складових економічної безпеки машинобудівного підприємства / Н.Є. Гришко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. №1(48). – С. 62–69.

Бойко М.О. Методичний підхід до оцінки ефективності управління економічною безпекою портового оператора / М.О. Бойко // Економічні інновації. – 2016. – С. 36–49.

Чиж Л.П. Особливості формування системи управління економічною безпекою портового оператора / Л.П. Чиж, М.О. Бойко // Молодий вчений. – 2016. №6(33). – С. 145–149.

Маляр С.Б. Функціональні складові економічної безпеки підприємства портової діяльності / С.Б. Маляр // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2010. – С. 115–128.

Mirchev A. & Kryvoruchko L. (2013) Controlling effect on the economic security of engineering enterprise conducting foreign Economic activity. Economic processes management, №1. URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2013_1_8.pdf.

Шкарлет С.М. Контролінг у забезпеченні економічної безпеки управління підприємством / С.М. Шкарлет, В.В. Бондар, С.А. Іванець. Вісник Чернігівського державного технологічного університету: збірник. Чернігів: ЧДТУ, 2010. – №44. – С. 15-19.

Пілевич Д.С. Сутність фінансово-економічної безпеки підприємства та роль контролінгу в її забезпеченні / Д.С. Пілевич // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2017. – № 2. – С. 337–342.

Osmanagić Bedenik, N. and Lalovac, B. (2007), Kontroling – faktor poslovnog uspjeha na primjeru hotelskih poduzeća, Acta turistica, 19 (1), pp. 83–99.

Malyarets L., Draskovic M., Babenko V., Kochuyeva, Z. & Dorokhov O. (2017) Theory and practice of controlling at enterprises in international business. Economic Annals-XXI, 165(5-6), 90-96.

Мищенко С.Н. Система обеспечения экономической безопасности организации: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Мищенко Сергей Николаевич. – Ростов н/Д, 2004. – 197 с.

Онешко С.В. Економіко-правові аспекти формування доходів підприємств портової діяльності / С.В. Онешко, О.О. Кукшинова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 64. – С. 300-310.

Oneshko S., Ilchenko S. Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach. Investment Management and Financial Innovations. Volume 14, Issue #1, 2017. рр. 191-199.

Zhikhareva V. Qualitative risk assessment in port activity / V. Zhikhareva // Економічні інновації. – 2012. – Вип. 50. – С. 225–230.

Бойко М.О. Ризики стивідорної компанії в системі забезпечення економічної безпеки / М.О. Бойко // Молодий вчений. – 2016. – №9 (36). – С. 5–10.

Loh Hui Shan & Thai Vinh V. (2015) Management of disruptions by seaports: preliminary findings. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. Vol 27 (1), 146–162.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-15

Номер

Розділ

Економіка підприємства