IНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ЕТИКИ УПРАВЛIННЯ

Автор(и)

  • Н В Гриценко УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.156690

Ключові слова:

професiйна етика, корпоративна етика, моральнi принципи, етичний кодекс

Анотація

У даної статтi доведено, що головним призначенням корпоративної етики є регулювання взаємин представникiв рiзних професiй, об'єднаних спiльнiстю трудового колективу, що працюють в однiй органiзацiї. Обґрунтовано iнструменти формування корпоративної етики, якими  є система моральних принципiв, норм моральної поведiнки, що регулюють вплив на вiдносини всерединi однiєї органiзацiї i на взаємодiю з iншими органiзацiями. Визначено два загальних вектора корпоративної етики, якi враховують правила i норми, а також моральнi цiнностi колективу.

Розглянуто принципи корпоративної етики, яким надано характеристику.

Доведено, що корпоративна етика є важливим елементом управлiння персоналом, який дозволяє пiдняти моральний рiвень працiвникiв та запобiгає виникненню проблем, пов’язаних iз зiткненням рiзних iндивiдуальностей працюючих.

Біографія автора

Н В Гриценко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Беляцкий Н.П. Управлiння персоналом: Навч. посiбник; /Н.П. Беляцький, О.О. Осiпенко та iн. Iнтерпрессервiс, екоперспектива, Київ, 2002. - 352 с.

Голубева Е.I. Корпоративная культура: екологiя усерединi компанiї / Е.I. Голубева. - наук. журнал ELLE бизнес. - Одеса. - 2002. №5. - С. 45-51.

Гриценко Н.В. Особливостi формування корпоративної культури органiзацiї/ Н.В. Гриценко// Вiсник економiки транспорту i промисловостi. – Х.- 2017. - №59. - С. 284-290.

Гриценко Н.В. Корпоративна культура як елемент системи управлiння персоналом/ Н.В. Гриценко// Вiсник НТУ «ХПI».Економiчнi науки. – 2018. - №15(1291). – С. 145-149.

Тимцуник В.I. Корпоративна культура як основа формування мотивацiйного механiзму у стратегiчному управлiннi пiдприємством / В.I. Тимцуник, О.I. Бєлова // Наук. вiсн. акад мунiцип. управлiння - Харкiв, 2011. – №2. – С. 54-59.

Чмут Т.К. Етика дiлового спiлкування: Навчальний посiбник / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка //– 3-те вид., стер. Вiкар: –Київ, 2003. -148с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-15

Номер

Розділ

Економічна психологія, етика, мораль і культура бізнесу