DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.157238

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА СТАН ЗАХИЩЕНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЕРЖАВИ ВІД ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ (НА ПРИКЛАДІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ)

О Ю Чередниченко

Анотація


В статті обґрунтовано необхідність мінімізації корупційної складової на розвиток транспортної системи держави, удосконалення системи захисту об’єктів критичної інфраструктури (на прикладі залізничної галузі) в сучасних умовах розвитку держави та суспільства. Встановлено, що мінімізація корупційної складової при здійсненні господарчої та управлінської діяльності залізничного транспорту позитивно відіб’ється на забезпеченні життєво важливих інтересів людини, громадянина, суспільства і держави. Також констатується, що корупційна складова є негативним фактором сталого розвитку і гальмом реформ залізниці, знижує рівень системи захищеності об’єктів критичної інфраструктури, як невід’ємної складової системи протидії загрозам національних інтересів держави. Пропонуються шляхи мінімізації впливу корупції на об’єкти критичної інфраструктури (на прикладі залізничної галузі) та напрацьовано рекомендації щодо дій керівництва і менеджменту в цьому напрямку з урахуванням кращого світового досвіду й стандартів.


Ключові слова


транспорт, національна безпека, об’єкти підвищеної небезпеки, критична інфраструктура, менеджмент, загрози, ризики, небезпеки, національна економіка, сектор безпеки, корупційні прояви, корупційна складова, залізнична галузь, національні інтереси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 р. № 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – Ст. 183.

Чередниченко О.Ю. Реформування країни, як головна стратегія подолання загроз національній безпеці України на сучасному етапі розвитку держави / А.Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості -2016. - №56. – С. 88–96

Зелена книга з питань захисту критичної інфраструктури в Україні : зб. мат-лів міжнар. експерт. нарад / упоряд. Д. С. Бірюков, С.І. Кондратов; за заг. ред. О. М. Суходолі. – К. : НІСД, 2015. – 176 с.

Промова Генсека ООН Антоніу Гуттереша з нагоди міжнародного дня боротьби з корупцією [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://news.un.org/ ru/ content/un-newsletter-subscribe

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности / В.Л. Дикань, И.В. Воловельская // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2016. – Серія. Економіка. – Т.21. – Вип. 1 - С. 82-85.

Дикань В.Л. Комплексна методика визначення рівня економічної безпеки, оцінки ризиків та ймовірності банкрутства підприємства : монографія / В.Л. Дикань, І.Л. Назаренко. – Xарків: УкрДАЗТ, 2011. – 142 с.

Кожевников Р.А. Экономическая безопасность железнодорожного транспорта: учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта / Р.А. Кожевников, З.П. Межох, Н.П. Терешина. – М. : Маршрут, 2005. – 326 с.

Міщенко С.П. Напрями забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту / С.П. Міщенко / Вісник економіки транспорту та промисловості. -2011. - № 34. - С. 206-209.

Чередниченко О. Ю. Несанкціоновані втручання в роботу залізничного транспорту, як фактор нанесення шкоди державним інтересам України / О.Ю. Чередниченко, А.О. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 47. - С. 62-66.

Дитюк В.З. Терористична діяльність на об’єктах транспортної інфраструктури у контексті подій на сході України: аналіз проявів / В.З. Дитюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. - 2014. - № 12. - С. 265-268.

Журавльов А.Ю. Поняття та сутність злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю / А.Ю. Журавльов // Митна справа. - 2014. - №3(2). - С. 70-76.

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход/ Г.С. Беккер. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 672с.

Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоспособности железнодорожного транспорта как основной составляющей его экономической безопасности / В.Л. Дикань, И.В. Воловельская // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – 2016. – Серія. Економіка. – Т.21. – Вип. 1 - С. 82-85.

Чередниченко О. Ю. Декриміналізація окремих злочинів, як один із шляхів підвищення рівня безпеки на залізничному транспорті та забезпечення відшкодування збитків від несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інфраструктури / О. Ю. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 61. - С. 248-255.

Михайленко Д.Г. Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів / Д.Г. Михайленко // Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Вип. 74. - С. 338-346.

Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 26.05.2015 року № 287/2015 // Офіційний вісник України. –09.06.2015. –№43. – Стаття 1353. – С. 38
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892