ЩОДО ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ» - ПОСТКАПІТАЛІЗМУ (АКСІОЛОГІЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА)

Автор(и)

  • В В Компаниец УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.157241

Ключові слова:

посткапіталізм, нова економіка, соціально-економічна система, духовно-моральна парадигма, духовно-культурна складова, людина, свідомість, цифрові технології, нові технології, управління, контроль

Анотація

Системні елементи, на яких тримався сучасний капіталізм, вичерпали свої можливості. У зв'язку з цим групами світової еліти висувається проект створення нової економіки і суспільства – посткапіталізму. Критично і цілісно осмислити суть і характеристики нової системи можливо тільки на основі духовно-моральної парадигми. В цьому і полягає мета статті.

Визначальним елементом будь-якої соціально-економічної системи є її духовно-культурна складова, насамперед цінності-цілі.  Ключова мета – цінність нової системи – влада глобального і глибинного порядку. Вона досягається за допомогою створення "нової людини" і технологічної системи управління груповою і масовою свідомістю і поведінкою для реалізації інтересів наднаціональної еліти.

Головна риса посткапіталістичного суспільства-контроль над інфо- і психосферами, поряд з контролем над ресурсами. Змінена людина - це головна умова його існування.

Нові і новітні (конвергентні) технології вже зараз дозволяють впливати на стан інтелекту і психіки людини і управляти груповою і масовою свідомістю і поведінкою, що підтверджують дослідження вчених.

Глобальне протиріччя капіталізму, яке полягає в необмеженому прагненні до прибутку при обмежених попиті і ресурсах, в рамках посткапіталізму буде вирішуватися шляхом побудови контрольно-розподільчої економіки.

Посткапіталізм буде тоталітарною, контрольно-розподільчою, жорстко стратифікованою і фрагментованою системою, керованою на основі нових технологій 5 і 6 технологічних укладів. Базові соціально-економічні категорії в ній втратять свій колишній зміст.

Біографія автора

В В Компаниец, УкрДУЗТ

д.е.н, професор

Посилання

Стиглиц Дж. Великое разделение. Неравенство в обществе, или что делать оставшимся 99% населения? / Джордж Стиглиц. – М.: Эксмо, 2016.- 550 с.

Коэн Дж., Шмидт Э., Новый цифровой мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=178171&p=1

Мейсон П. Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.bookmate.com/books/KtXSZgzA

Шваб К. Четвертая промышленная революция : пер. с англ./ К. Шваб. – М.: «Э», 2017. - 208 с.

Доклад о мировом развитии «Цифровые дивиденды» 2016. Обзор всемирного банка 2016 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.gov.ru/doklad-o-mirovom-razvitii-cifrovye-dividendy-2016-obzor-vsemirnogo-banka-2016-god

Навыки будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://worldskills.ru/media-czentr/dokladyi-i-issledovaniya.html

Введение в теорию цифровой экономики [Электронный ресурс]/ под ред. А.В. Щербакова. – Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/uploads/2018/12/vvedenie-v-teoriyu-cifrovoj-ekonomiki.pdf

Токмакова І. В. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах цифровізації економіки/ І. В. Токмакова, Д. А. Шатохіна, С. В. Мельник// Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 64. - С.283-291.

Зомбарт В. Избранные работы [Электронный ресурс] / В. Зомбарт. – Режим доступа: https://www.litres.ru/verner-zombart/izbrannye-raboty/chitat-onlayn/page-6/

Ларина Е. Парадокс Ферми и угрозы будущего. Магистральное направление производственной революции [Электронный ресурс]/ Е. Ларина, В. Овчинский. – Режим доступа: https://centrasia.org/newsA.php?st=1535343120

Шпитцер М. Антимозг: цифровые технологии и мозг [Электронный ресурс]/ М. Шпитцер. – Режим доступа: http://www.litres.ru/pages/ biblio_book/ ?art=6377279&lfrom=202213444

Исследование Google: поколение Z в цифровом мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adindex.ru/news/researches/2017/04/18/159288.phtml

Почему чтение с экрана тормозит наш мозг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stepup.press/society/item/1616-pochemu-chtenie-s-ekrana-tormozit-nash-mozg

Последствия могут быть очень серьезными: как цифровые технологии влияют на наше тело и мозг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://econet.ru/articles/119917-posledstviya-mogut-byt-ochen-serieznymi-kak-tsifrovye-tehnologii-vliyayut-na-nashe-telo-i-mozg

Китай провел масштабные социальные эксперименты с цифровыми технологиями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rvs.su/novosti/2018/ kitay-provel-masshtabnye-socialnye-eksperimenty-s-cifrovymi-tehnologiyami# hcq=LPRtJdr

Первого в мире виртуального телеведущего создали в Китае [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://news.sputnik.ru/internet/e2ba08912c16cf63235ecc663c42b45223db8905

Компаниец В.В. Развитие и будущее экономики на основе цифровых технологий: критическое осмысление / В.В. Компаниец // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 61. - С. 36-46.

Развитие информационных технологий создает кастовое общество [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bag-info.ru/razvitie-informacionnyh-tehnologij-sozdaet-kastovoe-obshhestvo/

Неравенство XXII века: на какие касты поделят общество технологии и ИИ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ruposters.ru/news/18-07-2018/neravenstvo-kasti-tehnologii

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-15

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством