DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.159581

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛІЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА З РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

М В Корінь

Анотація


Встановлене значення транскордонного співробітництва на основі формування локалізованого виробництва з розвитку залізничної інфраструктури для техніко-економічного розвитку залізничної галузі та держави. Обґрунтовано доцільність локалізованого виробництва з розвитку залізничної інфраструктури України з урахуванням факторів екзо- та ендогенного характеру. Визначено фази локалізації виробництва. Обґрунтовано стратегічну мету формування локалізованого виробництва з розвитку залізничної інфраструктури.


Ключові слова


залізничний транспорт, транскордонне співробітництво, локалізація виробництва, розвиток, інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Дикань В.Л. Основи бізнесу : навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Овчиннікова, І.В. Токмакова, М. В. Корінь, А. В. Толстова. – Х.: УкрДУЗТ, 2018. – 290 с.

Токмакова І. В. Теорететико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук; спеціальність: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Токмакова Ірина Василівна; Український державний університет залізничного

транспорту. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – 455 с.

Овчиннікова В.О. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту України: монографія / В.О. Овчиннікова. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 427 с.

Марценюк Л. В. Організація залізничного туризму : монографія / Л.В. Марценюк. – Дніпро, ДНУЗТ, 2017. – 351 с.

Аллаярова М. К. Основы развития процесса локализации в сфере производства в Республике Узбекистан Електронний ресурс] / М. К. Аллаярова, У. Х. Абдуллаев // Молодой ученый. – 2015. – №3. – С. 381-384. – Режим доступу: https://moluch.ru/archive/83/15195/. – Назва з екрану.

Котлярова С.Н. Роль локализации промышленного производства в политике импортозамещения / С.Н. Котлярова, Ю.Г. Лаврикова, Л.М. Аверина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – № 5. – С. 115-127.

Демидов Н. Кластер остается с нами [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://books.google.com.ua/books?id=vpzKCQAAQBAJ&pg=PA16&lp

E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&f=false – Название с экрана.

Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. – М: Гардарика, 2004. – 576 с.

Локализация производства – основа согласованной промышленной политики [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-12-2016-9.aspx. – Название с экрана.

Ступінь локалізації вітчизняного виробництва техніки становитиме більше 60% [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://a7d.com.ua/novini/9037-stupn-lokalzacyi-vtchiznyanogo-virobnictva-tehnki-stanovitime-blshe-60.html – Назва з екрану.

Бондар Н. М. Консолідаційні процеси: переваги та недоліки інтегрованих структур [Електронний ресурс] / Н. М. Бондар. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Upsal/2008_5/08bnmlis.pdf. – Назва з екрану.

Шведюк О.В. Визначення мережевої структури як сучасної форми координації економічної діяльності / О.В. Шведюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5 (107). – С. 22-29.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892