DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.159738

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД

В Л Дикань, Г П Заєць

Анотація


Перехід підприємств до ринкової економіки спричинив за собою зміни в системі управління матеріальними потоками. Важлива роль приділяється комплексній системі закупівель і управління запасами, особливо, в рамках виробничої логістики підприємств.
У статті розглядається концептуальний зміст механізму організаційно-економічного забезпечення логістичної системи і поетапна реалізація рекомендацій по його створенню. Запропоновано напрями та засоби впливу механізму на процес функціонування гармонійного розвитку логістичної системи і визначені вектори розвитку механізму організаційно-економічного забезпечення логістичної системи, засновані на використанні програмно-цільового і структурно-функціонального методів.


Ключові слова


організаційно-економічне забезпечення, підприємство, логістичний підхід, функціонування логістичної системи, ефективна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Bowersox D. J., Closs D.J. Logistical Management / The Integrated Suplly Chain Process. The McGRAW-HILL Companies, inc. New York, 1996. 2. Long D. International Logistics: Global Supply Chain Management. – Springer, 2003. – 460 p.

Бауэрсокс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок: учебное пособие / Д. Дж. Бауэрсокс, Д. Дж. Клосс; пер. с англ. под. ред. Н.Н. Барышниковой, Б. С. Пинскера. – М.: ЗАО «Олимп Бизнес», 2008. – 640 с.

Гаджинський А.М. Логістика: учеб.для высших и средних спец.учеб.заведений. — М.: Информ.- внедренческий центр "Маркетинг", 2000. — 375 с.

Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 367 с.

Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України / В.Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. - №52. – С.9-20

Крикавський Є.В. Логістика. — Львів: Вид-во держ. ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 447 с.

Крикавський Є. Україна у глобальних ланцюгах поставок / Є. Крикавський, Н. Чорнописька // Логістика: теорія та практика. – 2012. – № . 1. – С. 92–100.

Сумец А.М. Логистика: Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие. — К.: Хай-Тех Пресс, 2008. — 320 с.

Алькема В.Г., Сумець О.М. Логістика: Теорія та практика: навчальний посібник. — Київ: Вид. дім "Професіонал", 2008. — 270 с.

Джонсон Джеймс Вуд, Дональд Ф., Вордлоу Деніел Л., Мерфи-мл., Поль Р. Современная логистика. — 7-е издание: пер. с анл. — М.: издательский дом "Вильямс", 2002. — 624 с.

Дикань В.В. Забезпечення розвитку машинобудівного комплексу України в умовах створення промислово-логістичної системи: монографія / В.В. Дикань.// Монографія – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – С.390

Толстова А.В. Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку промислового підприємства / А.В. Толстова, К. С. Огненна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» . – 2016. - №21. – С. 106-109

Каличева Н.Є. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання / Н.Є Каличева, Ю.А. Копачевська // Науковий вісник Ужгородського Національного Університету– 2018. - №20 (Ч.2). – С. 11-14
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892