ПРОБЛЕМИ ТА ПЕПСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ю Т Боровик УкрДУЗТ, Ukraine
  • Ю В Єлагін УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.160634

Ключові слова:

альтернативна енергетика, відновлювані джерела енергії, енергогенерація, тверде біопаливо, біогаз, сонячна енергетика, вітроенергетика, законодавча база.

Анотація

 У статті розглянуто стан справ у секторах української альтернативної енергетики та перспективи її подальшого розвитку.

Проаналізовано місце альтернативної енергетики у сучасній енергетиці, викладено прогнозні тенденції стану відновлюваних джерел енергії і різних способів виробництва енергії.

 У статті викладено технології виробництва твердого біопалива: паливних гранул і брикетів; технології з виробництва біогазу в різних галузях економіки; використання сонячної та вітрової енергії.

Біографії авторів

Ю Т Боровик, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Ю В Єлагін, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Закон України «Про електроенергетику» вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_elektroenergetiku.htm

Закон України «Про енергозбереження» від 16.10.2012 № 5463-VI зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/pro_al_ternativni_dzherela_energiyi.htm

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.04 № 1307 "Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного" зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1307-2004-%D0%BF

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 605-р "Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n6

Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотен-ціалу" від 05.04.2005 № 2509-IV зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://kodeksy.com.ua/pro_kombinovane_virobnitstvo_teplovoi_ta_elektrichnoi_energii_kogeneratsiyu_ta_vikoristannya_skidnogo_energopotentsialu.htm

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання та комплектуючих" №444-2008-п, ось 14.08.2008, поточна редакція від 06.11.2013 зі змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2008-%D0%BF

Закон України "Про відходи" №187 / 98-ВР від 05.03.1998, поточна

редакція від 18.11.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80/ed20121118

Науково-виробнича фірма VD MAIS, сайт. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vdmais.ua/rynochnye-trendy-alternativnaya-energetika-ukrainy-v-2018-godu

Кудря С.О. Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: Підручник / С.О. Кудря. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 492 с.+

Шкурідін Є. Є. Поняття альтернативних джерел енергії / Є. Є. Шкурідін // Молодий вчений. – 2014. – № 4(07)(2). – С. 42-44. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4%2807%29%282%29__12

Прокіп А. В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів: монографія / А.В. Прокіп, В.С. Дудюк, Р.Б. Колісник; [За заг. ред. А.В. Прокіпа] – Львів: ЗУКЦ, 2015. – 337с.

Касич А. О. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід / А.О. Касич, Я.О. Литвиненко, П.С. Мельничук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 43–47.

Боровик Ю. Т. Енергозбереження та енергоефективність як фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту / Ю.Т. Боровик, Ю.В. Єлагін //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 61. – С. 103-110.

Український біопаливний портал. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pelleta.com.ua/

Energy Efficiency and its contribution to energy security and the 2030 Framework for climate and energy policy [Електронний ресурс].– Режим доступу:https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_eec_communication_adopted_0.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-15

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством