ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Автор(и)

  • О Г Кірдіна УкрДУЗТ, Україна
  • Н В Кудрявець УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.160782

Ключові слова:

неприбуткова організація, бухгалтерський облік, оподаткування, доходи, видатки

Анотація

Неприбуткова організація – це самостійний суб’єкт господарювання за правами юридичної особи, який здійснює діяльність згідно установчих документів, має самостійний баланс, поточні рахунки в банках, печатку, веде бухгалтерський облік, подає звітність згідно із законодавством, не має на меті отримання прибутку. Визначення доходів та витрат неприбуткових організацій з метою оподаткування здійснюється на підставі ПБО та даних бухгалтерського обліку. Всі неприбуткові організації (як підприємницького характеру, так і ті, що не мають заборони на підприємницьку діяльність) об’єднані одним принципом: доходи, отримані в межах своєї статутної діяльності, використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її статутними документами.

Біографії авторів

О Г Кірдіна, УкрДУЗТ

д.е.н., професор 

Н В Кудрявець, УкрДУЗТ

студентка

Посилання

Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №13-14, №15-16, №17. – Чинний станом на 01.03.2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №42. – Чинний станом на 13.08.2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-19

Слободяник Ю.Б. Некоммерческие организации в Украине: бухгалтерский учет, налогообложения и аудит [Электронный ресурс] / Ю.Б. Слободяник // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2013. – №6. – Режим доступа: https://wiseeconomist.ru/poleznoe/85788-nekommercheskie-organizacii-ukraine-buxgalterskij-uchet-nalogooblozhenie-audit

Пантейлічук С.Л. Особливості обліку в неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / С.Л. Пантелійчук // Київський бухгалтер. – 2010. – №39. – Режим доступу: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=06STP2336fc0d693791e3afdaa8ecfab0f426

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 241 с.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Панченко. С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська та ін.; за заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 288 с.

Габрук О., Пантелійчук Л. Звітність «неприбутковців» [Електронний ресурс] / О. Габрук, Л. Пантелійчук // Офіційно про податки: офіційне видання державної фіскальної служби України. – 2018. – №4(956). – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100007026-zvitnist-nepributkivtsiv

Папінова О. Бухгалтерських облік у неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / О. Папінова // uteka: швидкий пошук надійних рішень і практичної інформації. – 2017. – Режим доступу: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-sxemy-buxgalterskix-provodok-30-buxgalterskij-uchet-v-nepribylnyx-organizaciyax

Тарасова М. Налоговый учет в неприбыльных организациях [Электронный ресурс] / М. Тарасова // Дебет-кредит. – 2013. – №21. – Режим доступа: https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№21-2013%20(рус.).epub/navPoint-8

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-15

Номер

Розділ

Економіка підприємства