DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i65.160782

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

О Г Кірдіна, Н В Кудрявець

Анотація


Неприбуткова організація – це самостійний суб’єкт господарювання за правами юридичної особи, який здійснює діяльність згідно установчих документів, має самостійний баланс, поточні рахунки в банках, печатку, веде бухгалтерський облік, подає звітність згідно із законодавством, не має на меті отримання прибутку. Визначення доходів та витрат неприбуткових організацій з метою оподаткування здійснюється на підставі ПБО та даних бухгалтерського обліку. Всі неприбуткові організації (як підприємницького характеру, так і ті, що не мають заборони на підприємницьку діяльність) об’єднані одним принципом: доходи, отримані в межах своєї статутної діяльності, використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її статутними документами.


Ключові слова


неприбуткова організація, бухгалтерський облік, оподаткування, доходи, видатки

Повний текст:

PDF

Посилання


Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №13-14, №15-16, №17. – Чинний станом на 01.03.2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – №42. – Чинний станом на 13.08.2015. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-19

Слободяник Ю.Б. Некоммерческие организации в Украине: бухгалтерский учет, налогообложения и аудит [Электронный ресурс] / Ю.Б. Слободяник // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2013. – №6. – Режим доступа: https://wiseeconomist.ru/poleznoe/85788-nekommercheskie-organizacii-ukraine-buxgalterskij-uchet-nalogooblozhenie-audit

Пантейлічук С.Л. Особливості обліку в неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / С.Л. Пантелійчук // Київський бухгалтер. – 2010. – №39. – Режим доступу: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=06STP2336fc0d693791e3afdaa8ecfab0f426

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2. Реалізація підприємницької діяльності у сучасних ринкових умовах. – 241 с.

Панченко, С.В. Підприємництво [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, О.В. Шраменко, О.М. Полякова, Ю.М. Уткіна. – Х.: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.1. Теоретичні основи організації підприємницької діяльності. – 241 с.

Панченко. С.В. Управління бізнесом [Текст]: підручник / С.В. Панченко, В.Л. Дикань, І.В. Воловельська та ін.; за заг. ред. В.Л. Диканя. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 288 с.

Габрук О., Пантелійчук Л. Звітність «неприбутковців» [Електронний ресурс] / О. Габрук, Л. Пантелійчук // Офіційно про податки: офіційне видання державної фіскальної служби України. – 2018. – №4(956). – Режим доступу: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100007026-zvitnist-nepributkivtsiv

Папінова О. Бухгалтерських облік у неприбуткових організаціях [Електронний ресурс] / О. Папінова // uteka: швидкий пошук надійних рішень і практичної інформації. – 2017. – Режим доступу: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-sxemy-buxgalterskix-provodok-30-buxgalterskij-uchet-v-nepribylnyx-organizaciyax

Тарасова М. Налоговый учет в неприбыльных организациях [Электронный ресурс] / М. Тарасова // Дебет-кредит. – 2013. – №21. – Режим доступа: https://online.dtkt.ua/Book/«ДК»%20№21-2013%20(рус.).epub/navPoint-8
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892