DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173156

МОНОПОЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

М. В. Косич, Т. І. Пархоменко

Анотація


Монополізація економіки на сучасному етапі розвитку економічних відносин суттєво впливає на соціально-економічний стан держав. Для України, якій у спадок від колишнього СРСР дістався цілий ряд гігантів-монополістів, особливо гострої стає проблема демонополізації економіки. Позитивний результат економічних перетворень у чималому ступені залежить від зваженої, продуманої системи регулювання державою монопольних процесів і конкурентних відносин.


Ключові слова


монополістичні тенденції, конкурентоспроможність держави, монополістичні об'єднання, науково-технічний прогрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. Шумпетер / Пер. з англ. К.: Основи, 1995., 540 с.

Гелбрейт Дж. К. Економічні теорії і цілі суспільства / Дж. К. Гелбрейт / М.: Прогрес, 1976. – 213с.

Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: монографія / Г. М. Филюк – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 404 с.

Victor Bazylevych Measurements systems to assess the level of market globalization / V. Bazylevych // Political science, international relations and security studies – 2014. – С. 237-251

Казицкая Н.С. Система антимонопольного регулирования в США [Електронний ресурс] / Н.С. Казицкая – Режим доступу: http://www.xserver.ru

Транснаціональні корпорації та Україна [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.geograf.com.ua

Городецкий В.В. История экономических учений: Учебное пособие / В.В. Городецкий - М.: ИНФРА-М, 2008. – 178 с.

Заславская М.Д. История экономики: Учебное пособие для бакалавров / М.Д. Заславская — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 296 с.

Річний звіт АМКУ за 2018 рік [Електронний ресурс] / Річний звіт АМКУ за 2018 рік – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892