ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ, Ukraine
  • Д. Б. Політаєв УкрДУЗТ, Ukraine
  • Д. Д. Торопова УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173164

Ключові слова:

залізничний транспорт, конкуренція, конкурентоспроможність, ринок транспортних послуг, перевізний процес, розвиток, ринкова економіка

Анотація

У статті розкрито особливості формування конкурентного середовища для залізничного транспорту в умовах сучасного ринку. Зауважено, що формування конкурентного середовища є досить тривалим процесом. Визначена нова система поглядів на управління залізничним транспортом шляхом впровадження ринкових перетворень у вітчизняній транспортній системі. Обґрунтована необхідність та можливість забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів вітчизняного залізничного комплексу на ринку транспортних послуг.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Д. Б. Політаєв, УкрДУЗТ

студентка

Д. Д. Торопова, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Головкова Л. С., Омельчак Г. В. Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції. Проблеми економіки транспорту: збірник наукових праць ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 2014. Вип. 7. С. 80-87

Дикань В. Л., Корінь М. В. Ефективність роботи транспортної системи України в умовах глобалізації економічних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ, 2011. № 33. С. 13-19.

Ейтутіс Г. Д. Теоретико-практичні основи реформування залізниць України: монографія. Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. 240 c.

Мукмінова Т. А. Ринкова трансформація суб’єктів господарювання на залізничному транспорті. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. 2007. № 12. С. 29-37.

Трансформація економіки та транспорт України / Цвєтов Ю.М., Макаренко М.В., Цвєтов М.Ю., Левченко О.В. та ін. К.: ДЕТУТ, 2012. 180 с.

Каличева Н. Є., Маслова В. О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. Харків: УкрДАЗТ, 2014. № 47. С. 83 - 86.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємств: підручник / В. Л. Дикань та ін. Харків: УкрДАЗТ, 2012. 415 с.

Каличева Н. Є. Методологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління конкурентними позиціями. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Херсон, 2017. Вип. 27. Ч. 1. -С. 139 – 142.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Каличева Н. Є. Підходи до управління конкурентними перевагами підприємств залізничного транспорту. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. Одеса, Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2017. Вип. 21. С. 86-91.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України