ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

Автор(и)

  • М. В. Корінь УкрДУЗТ, Україна
  • М. В. Кондратюк УкрДУЗТ, Україна
  • О. В. Фарафонова УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173168

Ключові слова:

кадровий потенціал, система кадрового забезпечення, інфраструктурний проект, залізничний транспорт, компетенції, статус працівника

Анотація

В статті визначено зовнішні фактори, що впливають на управління кадровим потенціалом залізничного транспорту та проєктів розбудови його інфраструктури на транскордонних територіях.  Розкрито особливості формування  системи кадрового забезпечення розвитку інфраструктури залізничного транспорту в транскордонних регіонах, яка визначає комплекс технологій та інструментарію з підтримки ефективної роботи команди, вирівнювання ринку праці  транскордонного регіону та створення дієвої системи професійного навчання. Внесено пропозиції щодо здійснення мотивації персоналу команди проєкту розвитку інфраструктури відповідно до рівня компетентності та присвоєного статусу працівника.

Біографії авторів

М. В. Корінь, УкрДУЗТ

к.е.н.,доцент

М. В. Кондратюк, УкрДУЗТ

к.е.н.,доцент

О. В. Фарафонова, УкрДУЗТ

магістр

 

Посилання

Бухалков М.И. Управление персоналом : учебник для вузов / М.И. Бухалков. – М. : Инфра-М, 2007. – 138 с.

Дикань В.Л. Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал / В.Л. Дикань, Г.П. Заєць // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 297-305.

Дуракова И.Б. Управление персоналом: учебник/ И.Б. Дуракова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 572 с.

Компанієць В.В. Система якості управління (менеджменту) на залізничному транспорті: концептуальні підходи та методика оцінки «людської складової» / В.В. Компанієць // Залізничний транспорт України. – 2009. – №3. – С. 42-47.

Корінь М.В. Управління розвитком кадрового потенціалу підприємств в сучасних умовах / М.В. Корінь, О.О. Шевченко, О.О. Шовкопляс // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - № 60. - С. 238-245.

Назаренко І.Л. Методика оцінки кадрового потенціалу служби залізниці / І.Л. Назаренко, В.О. Маслова, Я.Д. Погрібна // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 248-253.

Овчиннікова В.О. Формування кадрової стратегії вітчизняних підприємств автотранспорту / В. О. Овчиннікова, Г. Є. Островерх, Я. В. Пасіч // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - № 60. - С. 178-185.

Токмакова І.В. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств / І.В. Токмакова, І.М. Войтов, К.І. Штефан // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - № 63. – С. 179-186.

Третяк О.П. Сучасні персонал-технології у системі управління персоналом на підприємстві / О.П. Третяк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – № 24(4). – С. 389–396.

Інтегрований звіт. АТ «Укрзалізниця». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uz.gov.ua/about/ investors/issuer/. - Назва з екрана (дата звернення: 30.05.2019).

Ноздріна Л. В. Управління проектами: підручник / Л. В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай; за заг. ред. Л. В. Ноздріної. - К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 432 с.

Мазур И. И. Управление проектами: учебн. пособ. / И. И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге. - 2-е изд. - М.: Омега-Л, 2004. - 664 с.

Корінь М. В. Інструменти забезпечення соціального розвитку працівників залізничного транспорту / М.В. Корінь // Регіональна, галузева та суб'єктна економіка України на шляху до євроінтеграції: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 квітня 2017 р., м. Харків). - Харків: ХНУБА, 2017. - С. 182-184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України