ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ І ПАРТНЕРСТВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. М. Полякова УкрДУЗТ, Україна
  • А. В. Душенко УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173173

Ключові слова:

стратегічні альянси, стратегічне партнерство, інфраструктура, державно-приватне партнерство, залізничний транспорт, інвестиції, конкурентне середовище, стратегічні рішення.

Анотація

В статті розглянуто сутність та особливості розвитку стратегічних альянсів і партнерств на залізничному транспорті України. Відмічено, що стратегічна взаємодія істотно розширює можливості використання фірмами-партнерами переваг інтегрованої корпоративної структури, зберігаючи при цьому значну економічну та інституційну відособленість. Розглянуто переваги та недоліки стратегічних альянсів, бар’єри, які перешкоджають ефективній співпраці. Проаналізовано особливості розвитку стратегічних альянсів в Україні. Підкреслено важливість стратегічної співпраці на залізничному транспорті у рамках державно-приватного партнерства.

Біографії авторів

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. В. Душенко, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Бальчик Э.А. Инвестиции в инновационные логистические технологии / Э.А. Бальчик , О.В. Калинина, С.Е. Барыкин// Стратегические решения. Риск-менеджмент. – 2018. – №4 (109) – С. 48-53.

Гаррет Б. Стратегические альянсы / Б. Гаррет, П. Дюссож. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 332 с.

Гельвановский М. И. Стратегические альянсы в глобальной конкуренции / М. И. Гельвановский, Т.А. Литвинова // Экономический журнал. – 2009. – № 16. – С. 158-162.

Гребешкова О. М. Проектний підхід до формування стратегічних партнерств підприємств / О.М. Гребешкова, Г.В. Махова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2009. – Вип. 22., ч. 1. – С. 23-27.

Дикань В. Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 42. – С. 144-149.

Дикань В. Л. Удосконалення механізмів державного управління розвитком залізничної галузі України у євроінтеграційному векторі /В.Л. Дикань, Г.Є Островерх //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 62. – С. 11-19.

Дикань В. Л. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства/ В.Л. Дикань, А.В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. – № 63. – С. 9-19.

Знаменский А. О. Стратегические альянсы как международные объединения корпораций/ А.О. Знаменский //Российский внешнеэкономический вестник. – 2008. – № 4. – С. 11-19.

Калюгина С. Н. Стратегические социальные альянсы промышленных предприятий и их влияние на развитие социальной ответственности российского бизнеса/ С.Н. Калюгина // Российское предпринимательство. – 2011. – № 2 (1). – С. 11-23.

Ким Е. А. Стратегическое партнерство как системообразующая формирования и управления коммуникационными сетями в проектном окружении/ Е.А. Ким //Вестник университета. – 2012. – №10. – С.116-120.

Королева Е. В. Стратегические альянсы:зарубежный опыт и российские особенности/ Е.В. Королева // Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. – № 5. – С. 3-13.

Кузнецов И. А. Актуальные тенденции развития стратегических альянсов и партнерств в России/ И.А. Кузнецов //Transport business in Russia. – 2014. – №4. – С. 181-187.

Маслова В. О. Пріоритетні напрямки інвестицій на вдосконалення техніко-технологічної бази в умовах обмежених фінансових ресурсів/ В.О. Маслова О.В. Шраменко// Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 52. – С. 132-136.

Санников В. М. Барьеры формирования стратегических альянсов/ В.М. Санников // Экономика, статистика, информатика – 2014. – № 3 – С.90-93.

Токмакова І. В. Переваги реалізації стратегічного бізнес-партнерства на залізничному транспорті / І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – № 49. – С. 88-91.

Токмакова І. В. Сутність стратегічного партнерства на залізничному транспорті/ І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. – № 41. – С. 130-133.

Реформа железных дорог: Сборник материалов по повышению эффективности сектора железных дорог. – Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк. – 2017. – 796 с.

Уоллес Р. Л. Стратегические альянсы в бизнесе. Технология построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных предприятий/ Р.Л. Уоллес. – М.: Добрая книга, 2005. – 284 с.

Шраменко О. В. Стратегічне партнерство як шлях укріплення виробничого потенціалу локомотивного господарства/ О.В. Шраменко, У.В. Монакова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. –№ 44. – С. 82-86.

Elmuti, D. An overview of strategic alliances /D. Elmuti, Y. Kathawala // Management Decision. – 2001. – No. 39/3. – Р. 205–217. – Electronic text data. – Mode ofaccess: http://ru.scribd.com/doc/64000447 /An-Overview-of-Strategic-Alliances#scribd.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України