DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173180

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ КОНТЕЙНЕРІВ

Ю. В. Шульдінер, В. В. Касьянов, А. В. Алтухова

Анотація


У сучасних умовах розвитку логістики в Україні випадки пошкодження, втрати та затримки цінних та швидкопсувних вантажів є проблемою для всіх учасників  перевізного процесу. У ланцюгах постачань, в яких бере участь залізниця, частим випадком є затримки поїздів під навантаженням з іншого виду транспорту. Доцільним було б впровадити систему, що допоможе скоротити втрати у часі, а саме   встановлення GPS-трекерів  на контейнери.   Обґрунтовано доцільність використання GPS системи у транспортній логістиці, що дозволяє планувати та розподіляти вантажопотік в оптимальному режимі.


Ключові слова


GPS-трекери, ефективність перевезення, оцінка ефективності, економічний ефект, розмір прибутку

Повний текст:

PDF

Посилання


Удосконалення систем супутникової навігації при розвитку пасажирського комплексу в умовах швидкісних перевезень [Текст]/Кандидати техн. наук В. В. Кулешов, Г. В. Шаповал, інженер А. В. Кулешов, магістранти С. О. Громов, Є. М. Лисенко// Збірник наукових праць УкрДУЗТ – Харків, 2017. – Вип. 173. - С. 96-106

«Державна служба статистики» [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.ukrstat.gov.ua

Супутникові технології радіонавігації та радіозв'язку в залізничній галузі / Є.Т. Скорик, Л.П. Пасічник, В.М. Кондратюк // Наука та інновації. — 2007. — Т. 3, № 1. — С. 90-105

Стаття « GPS-трекер» [Електронниий ресурс] – Режим доступу: http://znaimo.com.ua/GPS-трекер

Биндиченко Е.В. Состав и структура сферы услуг// Сфера услуг: Проблемы и перспективы развития / Под ред. акад. Ю.П. Свириденко: [Текст] В 4 т. М., 2000

GPS Tracking System Projct Report [Електронниий ресурс] – Режим доступу https://ru.scribd.com/doc/95973811/GPS-Tracking-System-Project-Report

«Мотниторинг транспорта: эффективность внедрения» [Електронний ресурс] – Режим доступу https://www.gpshome.ru/monitoring_transporta_effect

«Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств»[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.kdu.edu.ua/new/lekcii/3_2.pdf

Розвиток автомобільного транспорту в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу https://books.br.com.ua/45452
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892