DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173181

ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА ТА СУЧАСНІ СКЛАДСКІ ТЕХНОЛОГІЇ

Ю. Т. Боровик, Х. О. Василенко

Анотація


У статті визначені основні проблеми транспортної логістики в умовах глобалізації та можливості їх подолання за рахунок ефективно організованої складської діяльності.

Розглядається необхідність та ефективність впровадження сучасних складських технологій. Наводяться приклади сучасних складських систем, технологій і устаткування для скорочення витрат, і поліпшення якості функціонування складів.

У статті розглядаються особливості організації та управління транспортною логістикою в закордонних країнах з метою застосування їх досвіду у вітчизняній практиці.


Ключові слова


транспортна логістика, склад, складська діяльність, складські технології, складська логістика, складське обладнання

Повний текст:

PDF

Посилання


Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и обеспечивающие функциональные подсистемы логистики: учебник/под ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. М.:Проспект, 2014.–344 с.

Бауерсокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок [Текст]: Пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-бизнес”, 2001. – 639с.

Дикань В.Л. Основи логістичної інтеграції при формуванні логістичних систем через утворення територіально-промислового кластера / В.Л. Дикань // Українські залізниці. – 2014. – №9(15). – С.23-26.

Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики/ В.Л. Дикань//Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип.42. – С. 144 - 149.

Єлагін Ю.В. Перспективи розвитку транспортної логістики на підприємствах залізничного розвитку [Текст] / Ю.В. Єлагін, Г.В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості.–2014.–Вип. 48.– С. 121-123.

Елагин Ю. В. Роль логистики как методологии развития национа- льной транспортной системы транзитных стран. [Текст]/ Ю.В. Єлагін // Вісник економіки транспорту і промисловості.–2015.–Вип. 49.–C. 176-179.

Каличева Н.Є. Покращення функціонування логістичних систем за рахунок удосконалення транспортних послуг / Н.Є. Каличева// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. − Хмельницький: ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2015. – Вип. 2 (38). – С. 80 - 83.

Каличева Н.Є Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки / Н. Є. Каличева // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2017. – Вип. 58. – С. 103-109.

Корінь М. В. Логістика та її роль в забезпеченні ефективної діяльності підприємств / М. В. Корінь // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. - № 35. – С. 148-152

Смехов А. А. Основы транспортной логістики [Текст]: [учеб. для вузов ж.-д. транспорта] / Смехов А. А. М. : Транспорт, 1995. – 197 с.

Токмакова І.В. Проблеми та перспективи розвитку транспортної логістики в умовах глобалізації економічного простору/ І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2011. - Вип. 35. - С. 274 - 277.

Кузнецова М. Н., Васильева А. С. Проблемы складского хозяй-ства на предприятии//Наука в центральной России. 2012. № 1. – С. 14-16.

Манжосов Г. П. Современный склад. Организация и технология. М. : КИАцентр, 2013. – 268 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892