DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173183

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

В. А. Волохов, І. В. Волохова, О. А. Парамей

Анотація


Статтю присвячено формуванню ефективної організації роботи підприємства промислового залізничного транспорту на прикладі ВАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ». З метою зростання його конкурентоспроможності та прибутковості запропоновано інноваційний захід та виконано його техніко-економічне обґрунтування, здійснено оцінку ефективності впровадження інноваційної технології. Отримано економічний ефект, який дозволить провести оновлення інфраструктури на підприємстві з урахуванням сучасних технологій та ресурсозбереження.

Ключові слова: удосконалення, промисловий залізничний транспорт, технологія, техніко-економічне обгрунтування, економічний ефект.


Ключові слова


удосконалення, промисловий залізничний транспорт, технологія, техніко-економічне обгрунтування, економічний ефект

Повний текст:

PDF

Посилання


Вернигора Р.В. Проблемы функционирования железнодорожных подъездных путей Украины в современных условиях [Текст] / Р.В. Вернигора // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – №58. – С.64-68.

Ломотько Д.В.Удосконалення технології використання засобів залізничного транспорту незагального користування на основі створення баз резерву / Д.В Ломотько., В.І. Панкратов, О.В. Лаврухін та ін. // Зб. наук. праць ДонІІЗТ УкрДАЗТ: Випуск 10. - Донецьк, 2007.- С.5-14.

Яновський П. О. Підвищення якості транспортного обслуговування виробництва / П. О. Яновський // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. - 2013. - Вип. 5. - С. 64-66.

Полякова О. М. Логістичний підхід до взаємодії магістрального і промислового залізничного транспорту / О. М. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 199-203.

Проблеми підприємств промислового залізничного транспорту і деякі напрямки їх вирішення / М.І. Данько, Є.І. Балака, В.І. Панкратов та ін. // Залізничний транспорт України. -2008.- №3.- С. 48-50.

Балака Є.І. Оцінка економічної ефективності доцільності інвестицій в інноваційні проекти на транспорті [Текст]: навч. посібник / Є.І. Балака, О.І. Зоріна, Н.М. Колесникова, І.М. Писаревський. – Харків: УкрДАЗТ, 2005. – 210 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892