DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173190

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

І. Л. Назаренко, І. М. Труш

Анотація


В статті розроблений організаційно-економічний механізм управління кадровим потенціалом структурного підрозділу залізничного транспорту (на прикладі Лиманського моторвагонного депо), впровадження якого дозволить підвищити ефективність використання кадрового потенціалу. Підсистемами організаційно-економічного механізму управління кадровим потенціалом є:  нормативно-правова; організаційна; матеріально-технічна; фінансова; соціально-психологічна. Виконано розрахунки за матеріалами Лиманського моторвагонного депо за 2017 – 2018 роки, проаналізовано причини зміни його кадрового потенціалу.


Ключові слова


управління кадровим потенціалом, залізничний транспорт, організаційно-економічний механізм, моторвагонне депо

Повний текст:

PDF

Посилання


Пилипчук Я. Чи є майбутнє в залізничного транспорту України? Доповідь 15.01.2019. / Пилипчук Я., Шульмейстер В. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/UIFuture/ss-128087151

Кадровий «голод» в «УЗ»: міністр Омелян вбачає причину проблем у непрофесійному керівництві //https://zik.ua/news/2019/05/06/ kadrovyy _golod_v_uz_ministr_omelyan_vbachaie_prychynu_problem_u_1566369

Дикань В. Л. Економіка праці на підприємствах залізничного транспорту: підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Дикань, Ю.В. Єлагін, Т.Г. Сухорукова. - Х.: УкрДАЗТ, 2012. - 276 с.

Компанієць В.В. Система якості управління (менеджменту) на залізничному транспорті: концептуальні підходи та методика оцінки «людської складової» / В.В. Компанієць// Вісник економіки транспорту і промисловості.- 2009.- № 3. - С. 42 - 47.

Назаренко І.Л. Оцінка та оптимізація кадрового потенціалу дирекції залізничного транспорту / І. Л. Назаренко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2013. - Вип. 44. - С. 70-74.

Назаренко І.Л. Оцінка кадрового потенціалу локомотивного депо/ І. Л. Назаренко, Т.Г. Стогнієва // Вісник економіки транспорту і промисловості. - №59. - 2017. – С. 142 – 149.

Токмакова І. В. Розвиток технологій управління трудовим потенціалом підприємств / І. В. Токмакова, І. М. Войтов, К. І. Штефан // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 63. - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_63_24

Кравчук Н. М. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком кадрового потенціалу підприємств / Н. М. Кравчук, О. А. Ільїна // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(1). - С. 111-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2%281%29__22

Кльоба Л. Г. Організаційно-економічний механізм управління персоналом / Л. Г. Кльоба // Управління інноваційним процесом в Україні: проблеми комерціалізації науково-технічних розробок : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної відеоконференції, Львів, 23–24 травня 2012 р. / Національний університет "Львівська політехніка" та ін. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 137–138.

Цуркан С. М. Сутність та складові елементи організаційно-економічного механізму використання персоналу промислових підприємств / С. М. Цуркан // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2016. - № 2(1). - С. 62-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2016_2%281%29__14

Лысенко Ю. Организационно-экономический механизм управления предприятием / Ю. Лысенко, П. Егоров // Экономика Украины. – 1997. - №1. – С. 86 – 87.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892