НАПРЯМКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Автор(и)

  • Б. Б. Остапюк УкрДУЗТ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173192

Ключові слова:

підприємство, залізничний транспорт, інформація, економічна безпека, стратегія, управління, ризики, засоби

Анотація

В статті встановлено, що інформація є одним з найцінніших ресурсів у світі, а її захист є першочерговою проблемою для становлення та розвитку підприємств залізничного транспорту. Проведено детальний аналіз засобів захисту інформаційної безпеки підприємств залізничного транспорту, що дозволило виділити ключові з них та обґрунтувати напрямки економічної безпеки. Запропоновано удосконалити теоретичне підґрунтя стратегічного управління інформаційною безпекою підприємств залізничного транспорту за рахунок врахування багаторівневості системи управління, організаційно-ієрархічної структури залізничного транспорту та компонентів потенціалу забезпечення економічної безпеки залізничного транспорту.

Біографія автора

Б. Б. Остапюк, УкрДУЗТ

аспірант

Посилання

Понарина Н.Н. Глобализация и информационное общество / Н.Н. Понарина // Общество: політика, экономика, право. – 2012. – №1. – С. 19 – 24.

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» / М.В. Лациба // Укр. незалежн. центр політ. дослідж. – К.: Агенство «Україна», 2011. – 144 с.

Резнікова Г.І. Професійна таємниця: поняття, ознаки та види / Г.І. Резнікова //Трибуна докторанта, аспіранта і здобувача . 2013. – Вип. 26. – С. 280-292.

Сорока Л. С. Захист облікової інформації в системі економічної безпеки підприємства / Л. С. Сорока // Економічні науки. – Серія «Облік і фінанси», 2012. – Вип. 9 (3). – С. 315-321.

Дикань В.Л. Основи бізнесу : навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Овчиннікова, І.В. Токмакова, М. В. Корінь, А. В. Толстова. – Х.: УкрДУЗТ, 2018. – 290 с.

Дикань В.Л. Стратегічне управління: навчальний посібник / В.Л. Дикань, В.О. Зубенко, О.В. Маковоз, І.В. Токмакова, О.В. Шраменко. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 272 с.

Овчиннікова В. О. Адаптивне управління залізничним транспортом України / В. О. Овчиннікова, І. М. Харламова // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2017. – Вип. 15(2). – C. 55-59.

Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. №386-р.

Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки : Закон України від 09.01. 2007 р. // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 12. – Ст. 102.

Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 12. – Ст. 64.

Про допуск до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 р. // Офіційний Вісник України. – 2011. – № 10. – С. 29. – С.446.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства