АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ»

Автор(и)

  • Т. Г. Сухорукова УкрДУЗТ, Україна
  • Д. А. Дорошенко УкрДУЗТ, Україна
  • С. В. Литвин УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173195

Ключові слова:

економіка України, машинобудування, промислове виробництво, державний концерн «Укроборонпром», зайнятість в машинобудуванні, інвестиції в машинобудування, фінансова стабільність

Анотація

У статті проведено аналіз розвитку вітчизняного машинобудування в цілому і підприємств оборонно-промислового комплексу України, зокрема, за останні 20 років.  Машинобудування завжди було базою формування валового національного продукту України.  На момент здобуття незалежності машинобудівний комплекс був одним з найбільш розвинених секторів економіки республіки.  Однак сьогодні і вчені і практики розуміють, що «радянський» потенціал галузі практично вичерпався, а, отже, потрібна нова індустріалізація економіки.  Державний концерн «Укроборонпром» представляє собою об'єднання підприємств оборонно-промислового комплексу України, які перебувають під державним управлінням.  З точки зору розвитку економіки, підприємства ОПК виконують ряд важливих функцій: виробничу: беруть участь у формуванні ВВП;  соціальну: створюють і заповнюють робочі місця;  податкову: роблять відрахування до бюджетів країни;  експортно-валютну: поставка за кордон продукції військового призначення;  забезпечення валютних надходжень;  інноваційну: використання і розвиток передових технологій при виробництві продукції.  Відзначається, що сьогодні вітчизняне машинобудування, в тому числі і оборонне, не може виступати в якості прикладу фінансової стабільності, конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості.  Кількість підприємств галузі щорічно скорочується.  Скорочення підприємств машинобудування є основною причиною нестабільних обсягів виробництва машинобудівної продукції.  У відносному вираженні витрати бюджету України на оборону відповідають світовим стандартам.  В Україні витрати на оборону постійно зростають;  проте, велика їх частина пов'язана з придбанням зарубіжної техніки і змістом відповідних адміністрацій, а не з розробкою власної продукції.  До основних проблем, які вирішують підприємства машинобудування, слід віднести: високий знос основних фондів, низький їх технічний рівень;  низький рівень платоспроможності споживачів продукції;  недосконалість механізму кредитування;  високі ставки кредиту;  нерозвиненість інфраструктури ринку;  відсутність механізму плавного виходу на ринки збуту своєї продукції.  Охарактеризовані перспективи розвитку машинобудівних підприємств УОП, які зводяться до вирішення головних завдань: освоєння нових видів конкурентоспроможної продукції;  зниження трудомісткості і енергетичних витрат;  впровадження у виробництво високих технологій;  збільшення темпів зростання наукомісткої, високотехнологічної продукції;  пошук нових ринків збуту;  орієнтація на потреби власного ринку і посилення експортних можливостей;  виведення з управління низькорентабельних підприємств за допомогою приватизації.  У заключній частині статті зазначається, що у вітчизняному машинобудуванні закладені суперечливі тенденції розвитку.  Підприємства галузі зберегли певний потенціал, який сьогодні необхідно розвивати і стимулювати, в тому числі і за рахунок державних програм.

Біографії авторів

Т. Г. Сухорукова, УкрДУЗТ

к. е. н., доцент

Д. А. Дорошенко, УкрДУЗТ

магістр 

С. В. Литвин, УкрДУЗТ

магістр 

Посилання

Тяжелая промышленность Украины за 20 лет независимости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://delo.ua/special/tjazhelaja-promyshlennost-ukrainy-za-20-let-nezavisimosti-163752/

Д. Королев. Машиностроение Украины: и снова шаг назад // Еженедельник 2000. - №7. – 15 – 21 февраля 2013.

Концерн Укроборонпром – Офіційний сайт. – Режим доступу: https://ukroboronprom.com.ua/uk/

Карачина Н.П. машинобудування України: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку за умов економічної кризи // [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/2881/1/11.pdf

Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України // Актуальні проблеми економіки, 2007. - №7 (73). – С. 32-40

Хаджинова Е.В. Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами юго-восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: file:///C:/Users/8C74~1/AppData/Local/Temp/1193-2419-1-PB-1.pdf 7. Лукьянова В.В. Машиностроение в Украине: современное состояние, проблемы и перспективы развития / В.В. Лукьянова, Т.В. Цвигун // Проблемы экономики и менеджмента. – 2013. - №1 (17). – С. 77 – 87

Герасимчук В.И. Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции // Маркетинг і менеджмент інновацій, 2015. - №3. – С. 84 – 104.

Филипишин И.В. Анализ состояния и особенностей развития предприятий машиностроения // Вісник економічної науки України, 2012. - №1. – С. 191 – 196.

Л. Ксенз. Три года без зарплаты. Почему рабочие "Укроборонпрома" сидят без денег, и кто осваивает миллиардные военные госзаказы // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://strana.ua/articles/analysis/180193-pochemu-rabochie-ukroboronproma-sidjat-bez-deneh-i-kto-osvaivaet-milliardnye-voennye-hoszakazy.html

Дикань В.Л., Толстова А.В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства // Вісник економіки і промисловості. – 2018. – № 63. – С. 9 – 20.

У Верховній Раді намагаються ліквідувати «Укроборонпром» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://today.ua/u-verhovnij-radi-namagayutsya-likviduvati-ukroboronprom/

Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України // Вісник економіки і промисловості. – 2018. – № 61. – С. 9 – 19.

Романенко В. А. Развитие машиностроения в Украине: системный подход // Экономика Украины. – 2013. - №10 (615). – С. 56 - 66].

Об утверждении Государственной программы развития машиностроения на 2006-2011 годы: Постановление Кабинета Министров Украины от 18 апреля 2006 г. № 516 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:zakon2.rada.ua/laws/shaw/516-2006-%DO%BF

Корінь М.В., Кривда В.М. Теоретичні засади підвищення рівня технологічної безпеки залізничного транспорту // Вісник економіки і промисловості. – 2017. – № 59. – С. 68 – 75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства