ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • М. Гараєв УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173211

Ключові слова:

інвестиційна діяльність, ризик, управління, система, підприємства залізничного транспорту

Анотація

Систематизовано види інвестиційних ризиків і з’ясовано вимоги до формування системи управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничної галузі. Визначено етапи управління інвестиційними ризиками, що включають: ідентифікацію ризиків; виявлення джерел та обсягів інформації; визначення критеріїв і способів аналізу ризиків; розробку заходів щодо зниження ризиків; моніторинг ризиків; ретроспективний аналіз регулювання ризиків. Розкрито інструментарій управління інвестиційними ризиками.

Біографія автора

М. Гараєв, УкрДУЗТ

здобувач

Посилання

Дослідження: чи є майбутнє в залізничного транспорту України? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.uifuture.org/publications/reports/24515hy/ye/maybutnie/v/zaliznychnoho/transportu

Балацький О. Ф. Управління інвестиціями : навчальний посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, М. О. Соколов. - 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВДТ «Університетська книга», 2004. – 323 с.

Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр. – 2006. – 552 с.

Глібчук В. М. Моделювання і оптимізація інвестиційних ризиків на підприємствах в умовах невизначеності / В. М. Глібчук // Інститут менеджменту та економки «Галицька академія». – 2010. – № 1. – С. 263-269.

Майорова Т. В. Сучасні аспекти дослідження змісту поняття «інвестиційний ризик» / Т. В. Майорова // Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / Відп. ред. С. І. Дем’яненко. К.: КНЕУ, 2011. – Вип. 26 – С.159-169.

Дикань В. Л. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту / В. Л. Дикань, І. В. Соломніков // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 57. - С. 9-20.

Корінь М. В. Інвестиційне забезпечення розвитку залізничного транспорту України / М. В. Корінь, М. В. Кондратюк, Г. В. Обруч // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2018. - №62. – С. 249-259.

Токмакова І. В. Сутність та підходи до формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспорту / І. В. Токмакова, О. О. Дараган // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. - №43. – С. 189-193.

Толстова А. В. Залізничний комплекс України як основа економічної безпеки країни / А. В. Толстова // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Харків: УкрДАЗТ. - 2012. - №37. - С.75-78.

Красовский Д. А. Методы управления инвестиционным риском [Электронный ресурс] / Д. А. Красовский. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/18_EN_2009/ Economics/48883.doc. htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-30

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність