DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173214

ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Непран, І. Є. Тимченко, Н. М. Каменева

Анотація


В статті розглядається вплив цінового фактору на інвестиційну діяльність підприємств промисловості. Аналіз руху цін виробників на продукцію машинобудування в розвинених країнах ЄС дає можливість зробити висновок, що в країнах з низькими темпами зростання цін існують більш сприятливі умови для реалізації вимог, які пред’являються науково-технічним прогресом до структури промислового виробництва. Встановлено, що ціновий фактор мав вирішальний вплив на збільшення обсягу виробництва продукції інвестиційного машинобудування.


Ключові слова


інфляційні процеси, інвестиційна діяльність, фінансові ресурси, фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В. М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання // Економіка України. – 2015. – № 1 (638). – С. 4–25.

Зверяков М. И Промышленная политика и механизм ее реализации /М. И. Зверяков // Экономика Украины. – 2016. – №6. – С.3–18.

Мазур В. Л. Проблемы промышленной политики в Украине / В. Л. Мазур // Экономика Украины. – 2016. – №11. – С. 3–18.

Дикань В. Л. Роль государства в создании условий возрождения промышленного потенциала Украины / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збір наук. праць – Харків, УкрДАЗТ. – 2012. – № 40. – С. 13–17.

Каличева Н.Є. Напрями забезпечення ефективного розвитку промислових підприємств в сучасних умовах / Н.Є Каличева, С.Є. Бохан // Науковий огляд. Науковий журнал. – Київ, ТОВ «Меганом». – 2017. – Вип. 5 (37). – С. 5–15.

Sorensen Peter Birch. The Case for International Tax Coordination Reconsidered // Economic Policy, October 2000 / Vol. 31, Issue 31. – P. 429-472;

Кузьменко А. В. Ціна як економічна категорія: порядок встановлення та методи ціноутворення в умовах сучасної ринкової економіки / А. В. Кузьменко, В. В. Харченко // Економіка та суспільство. – 2017. – № 3. – С. 547–552.

Статистичний щорічник України за 2017 рік / Державна служба статистики України; за ред. І. Є. Вернера. – Київ: 2018. – 541 с.

Індекси промислової продукції за видами економічної діяльності / Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Індекси цін виробників промислової продукції (відсотків до попереднього періоду відповідного року) / Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Непран А. В. Удосконалення державної політики в сфері оновлення основних виробничих засобів / А. В. Непран // Фінанси України. – 2016. – № 11. – С. 109–125.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892