DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i66.173603

ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Т. М. Гайворонська, Т. М. Глушенко

Анотація


В статті визначено особливе положення залізничного транспорту. Досліджено становлення та сутність діючого Статуту залізниць України. Розглянуто історію становлення та головні досягнення Бернської конвенції. Зазначено цілісність й послідовність висвітлення процесу формування транспортного законодавства. Проаналізовано особливості, тотожності та відмінності Статутів часів їх існування. Відзначено генетичний зв'язок вітчизняного законодавства з системою європейських законодавчих актів.


Ключові слова


залізнична галузь, транспорт, Бернська конвенція, Статут залізниць, законодавство, перевізник, правовий документ

Повний текст:

PDF

Посилання


Конституція України [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – с. 141. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Макаренко М. В. Основи правового регулювання діяльності залізниць України: Монографія / М. В. Макаренко, В. Б. Голубничий, Н. С. Нечипоренко. – К. : КУЕТТ, 2005. – С. 33-34; 57-61.

Мережко А. А. Наука международного частного права: история и современность / А. А. Мережко. – К.: Таксон, 2006. – С. 198-202.

Макаренко М.В. Основи управління економічними процесами процесами на залізничному транспорті України: Монографія - К.: КУЕТТ, 2003, 478 с.

Статут залізниць України. – К.: «Транспорт України», 1998.- 83 с.

Харитонов Є. О. Правове регулювання перевезень в Україні: навч. посіб. / Є.О. Харитонов, О. І. Харитонова, О. І. Сафончик. – Харків : Одіссей, 2006. - С.16-24.

Транспортне право України: навч. посіб. / Е. Ф. Демський, В. К. Гіжевський, С. Е. Демський, А. В. Мілашевич. – К : Юрінком Інтер, 2002.- 411 с. - ISBN 966-667-035-6

Сунцов В. В. Транспортне право України: Сборник законодательных актов / В. В. Сунцов, - Х. : «Консум», 1998. – 494 с. – ISBN 966-7124-23-1.

Змирлов, К. П. Общий устав российских железных дорог, изд. 1906г. и обнародованный по июнь 1909г. в изменение, дополнение и развитие его узаконения и правила, с законодательными мотивами, на которых основан Устав, разъяснениями Правительствующего Сената и замечаниями составителя / К. П. Змирлов. – Изд. Юр. книжного

склада "Право". - СПб. : Типография В. Безобразова, 1909. - 1060 с.

Устав железных дорог Союза ССР (научно-практический комментарий) / Астановский Г. Б., Йоффе О.С., Поссе Е.А. [та ін..]. - М. : «Юридическая литература», 1966. - 272 с.

Черепахин Б. Б. Ответственность грузоотправителя по договору перевозки / Б. Б. Черепахин. – Иркутск : ИИУ, 1987. – 33 с.
Copyright (c) 2019 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ISSN print 2075-4892,             ISSN online 2413-4892