СВІТОВІ ТРЕНДИ СУЧАСНОГО ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ

Автор(и)

  • В. В. Компанієць ХГУ НУА, Україна
  • О. М. Полякова УкрДУЗТ, Україна
  • О. В. Шраменко УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222118

Ключові слова:

транспорт, логістика, інфраструктура, транспортно-логістичний сервіс, транспортно-логістичні центри.

Анотація

В статті зазначено, що світовий ринок логістичних послуг в умовах зростаючого впливу глобальної нестабільності характеризується високою залежністю від динаміки розвитку суміжних, взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих галузей економіки у різних країнах світу. Проаналізовано зміни в транспортній логістиці, які відповідають реаліям сьогодення в різних країнах світу. Визначено основні передумови розвитку логістичного ринку. Виділено основні тренди транспортно-логістичного сервісу в сучасних умовах.

Біографії авторів

В. В. Компанієць, ХГУ НУА

д.е.н., професор 

О. М. Полякова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

О. В. Шраменко, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

Посилання

Пандемия COVID-19 и рынок транспортно-логистических услуг. Веб-сайт. URL: https://logistics.ru/upravlenie-logistikoy-i-kompaniey/pandemiya-covid-19-i-rynok-transportno-logisticheskikh-uslug (дата обращения 15.10.2020).

Транспортно-логистические центры: зарубежный опыт. Веб-сайт. URL: https://www.lobanov-logist.ru/library/all_articles/57650/ (дата обращения 15.10.2020).

Брагінський В.В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України. URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf. (дата звернення: 08.10.2020).

Ващило А.А. Особенности развития транспортно- коммуникационных услуг в республике Беларусь в контексте мировых экономических процессов. Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2016. № 3. С. 21–29. URL: http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66012. (дата обращения: 08.10.2020).

Дикань В.Л., Обруч Г.В. Управління реалізацією спільних інвестиційних проектів за участю підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 9–21.

Дмитриев А.В. Управление транспортно-логистическими системами в условиях цифровизации. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2020. № 2. С. 163–170. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-transportno-logisticheskimi-sistemami-v-usloviyah-tsifrovizatsii. (дата обращения: 08.10.2020).

Ковалев М.М., Королева А.А, Дутина А.А. Транспортная логистика в Беларуси: состояние, перспективы : монография. Минск : БГУ, 2017. 327 с.

Копитко В.І., Копитко О.В. Сучасні тенденції розвитку логістики на ринку залізничних перевезень. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. – № 2 (113). С. 55-59. URL: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/2_2020/11.pdf. (дата звернення: 08.10.2020).

Круглов В.В. Механізми державно-приватного партнерства в реалізації проектів логістичної інфраструктури. Публічне управління та митне адміністрування. 2018. №1 (18). С. 73–81.

Кряжев А.Н. Формирование национальной логистической инфраструктуры. Транспорт Российской Федерации. 2016.№4 (65). С. 43–49. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-natsionalnoy-logisticheskoy-infrastruktury. (дата обращения: 08.10.2020).

Прокофьева Т.А. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры в Азиатской части России – стратегическое направление реализации транзитного потенциала страны в системе Евроазиатских МТК. Сибирь и Дальний Восток в долгосрочной стратегии развития интегрированной транспортной инфраструктуры Евразии /Под науч. редакцией: С.Н. Васильев, А.Хоменко, С.Гончаренко и др. Иркутск: Иркутский государственный университет путей сообщения. 2011. С. 332-347. URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/7ti29ow33f/direct/74383102.pdf. (дата обращения: 08.10.2020).

Попова Н.В., Шинкаренко В.Г. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 54–60.

Устенко М.О. Актуальність формування транспортно-логістичних систем в умовах євроінтеграції. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 207–210.

Корінь М.В. Інфраструктурні асиметрії розвитку залізничного транспорту України в умовах інтеграції в транспортно-логістичний простір ЄС. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. Вип. 6. С. 74–80.

Токмакова І.В. Розвиток потенціалу транспортної інфраструктури в умовах розширення міжнародної інтеграції як фактор економічного зростання України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62 дод. С. 36–38.

Толстова А.В. Інтегрована транспортно-логістична система України-запорука економічного розвитку країни. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 56. С. 21–22.

Каличева Н.Є. Роль транспортно-логістичних систем у забезпеченні стійкого розвитку економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 103–109.

Пять факторов, влияющих на развитие транспортно-логистической отрасли. Обзор тенденций развития транспорта и логистики в 2019 году. URL: https://www.pwc.ru/ru/transportation-logistics/assets/obzor-tendentsiy-razvitiya-transporta-i-logistiki-v-2019.pdf (дата обращения 15.10.2020).

Шишкарев С. Что случится с грузоперевозками после пандемии: прогноз от участника самой громкой приватизации последних лет. Веб-сайт. URL: https://www.forbes.ru/milliardery/402319-chto-sluchitsya-s-gruzoperevozkami-posle-pandemii-prognoz-ot-uchastnika-samoy (дата обращения 15.10.2020).

Гринчак Н.А. Статистичні аспекти обчислення та застосування індексу ефективності логістики. Економiка та держава. 2020. №3. С. 138–143.

Global Rankings 2018. 2019. Веб-сайт. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018.%202019 (дата звернення 15.10.2020).

Ринок логістичних послуг України: тренди та можливості. Веб-сайт. URL: //https://ru.tot.com.ua/post/rinok-logistichnih-poslug (дата звернення 15.10.2020).

Стратегія сталої логістики та План дій для України. Проект для розгляду. Міністерство інфраструктури України. 2018. 88 с. URL: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (дата звернення 15.10.2020).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінета міністрів України № 430-р: [офіц. текст: станом на 30 травня 2018 р.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 08.10.2020).

Полякова О.М., Шраменко О.В. Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні і світі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 126–134.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України