ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИФРОВИХ ЗМІН У ГАЛУЗІ

Автор(и)

  • В. О. Овчиннікова УкрДУЗТ, Україна
  • Г. В. Обруч УкрДУЗТ, Україна
  • А. М. Веселов УкрДУЗТ, Україна
  • К. В. Гавриш УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222124

Ключові слова:

збалансований розвиток, підприємства залізничного транспорту, цифровізація, концепція, система сценаріїв, інструменти.

Анотація

У статті досліджено наукові підходи до визначення і систематизації інструментів забезпечення збалансованого розвитку підприємств, у т. ч. залізничного транспорту. Доведено необхідність удосконалення інструментарію забезпечення збалансованого зростання АТ «Укрзалізниця» з урахуванням глобальних трендів цифрової перебудови середовища його функціонування. Розкрито концепцію забезпечення збалансованого розвитку АТ «Укрзалізниця», у межах якої визначено стратегічну мету, тактичні цілі та завдання забезпечення сталого зростання підприємств галузі. Сформовано систему сценаріїв забезпечення збалансованого розвитку АТ «Укрзалізниця», яка розкриває інструменти забезпечення його сталого зростання залежно від міри проникнення цифрових технологій у галузь. Доведено, що практичне впровадження концепції та системи сценаріїв забезпечення збалансованого зростання залізничного транспорту дозволить ґрунтовно підійти до вибору стратегії та інструментів реалізації цифрових змін у галузі.

Біографії авторів

В. О. Овчиннікова, УкрДУЗТ

д.е.н., професор

Г. В. Обруч, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент

А. М. Веселов, УкрДУЗТ

магістр

К. В. Гавриш, УкрДУЗТ

магістр

Посилання

Гузь Д. О. Формування стратегії забезпечення стійкого економічного розвитку підприємств туристичної сфери : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2018. 217 с.

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11 – 18.

Дикань В.Л., Соломніков І.В. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. Вип. 57. С. 9-20.

Звєряков М.І., Ковальов А.І., Сментина Н.В. Стратегічне планування збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем в умовах децентралізації: монографія. Одеса: ОНЕУ, 2017. 175 с.

Каличева Н.Є. Концептуальні положення управління еколого-економічним розвитком підприємств залізничного транспорту. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 43. С. 110-113.

Корінь М.В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Кривенко Л. В. Соціально-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку. Механізм регулювання економіки. 2011. № 2. С. 33-37.

Половян А. В. Типология инструментария сбалансированного развития экономических систем. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2012. № 1 (26). С. 196-201.

Токмакова І. В., Овчиннікова В. О., Корінь М. В. Напрямки та інструменти державного регулювання стратегічного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. Вип. 69. С. 114-127.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175-181.

Токмакова І. В., Чередниченко О. Ю., Войтов І. М., Паламарчук Я.С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 125-134.

В Китае открыта первая в мире автоматизированная ВСМ, связывающая города проведения игр зимней Олимпиады 2022. Железные дороги мира : веб-сайт. URL : http://www.zdmira.com/news/vpekinestroitsakrupne

jsijvaziipodzemnyjtransportno-peresadocnyjuzel (дата обращения: 05.10.2020)

Железные дороги Германии увеличивают штат и вкладывают 500 млн евро в обучение сотрудников. Железные дороги мира : веб-сайт. URL : http://www.zdmira.com/news/zeleznyedorogigermaniiuvelicivautstativkladyvaut500mlnevrovobuceniesotrudnikov (дата обращения: 08.10.2020).

В Голландії успішно випробуваний водневий поїзд. Главком: веб-сайт. URL : https://glavcom.ua/new_energy/news/v-gollandiji-uspishno-viprobuvaniy-vodneviy-pojizd-708653.html (дата звернення: 12.10.2020).

В Норвегии выбрали тяговые аккумуляторные батареи на замену дизельной тяге. Железные дороги мира : веб-сайт. URL : http://www.zdmira.com/news/vnorvegiivybralitagovyeakkumulatornyebatareinazamenudizelnojtage (дата обращения: 15.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України