УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЗА УМОВ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Н. Є. Каличева УкрДУЗТ, Україна
  • В. О. Маслова УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222127

Ключові слова:

ринкові умови, інноваційний розвиток, креативність, інтелектуальний потенціал, виробнича структура підприємства, організаційна гнучкість, стабільність

Анотація

Стаття присвячена питанням взаємозв’язку креативності та соціально-економічного розвитку підприємства в умовах мінливого ринкового середовища. Розглянуто та доведено доцільність формування креативного середовища на підприємстві для забезпечення його конкурентоспроможності на основі інноваційного розвитку. Сформульовано чинники, які гальмують формування конкурентного середовища на вітчизняних підприємствах. Визначено основні фактори впливу креативного середовища на організацію виробничого процесу. Встановлено, що виробнича структура підприємства повинна бути стійкою до зовнішніх впливів та гнучкою до будь-яких змін, які необхідні для забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева, УкрДУЗТ

д.е.н., доцент

В. О. Маслова, УкрДУЗТ

к.е.н., доцент 

Посилання

Дикань В. Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. Вип. 52. С. 9-20.

Ващенко А. А. Організація виробництва в умовах мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища функціонування машинобудівних підприємств. Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_79 (дата звернення: 20.04.2020)

Власова А. В., Тимошенко А. О. Організація виробництва у часі як складова бережливого виробництва. Нові технології. 2013. № 3-4. С. 142-146.

Дорошко В. В. Організація виробництва за допомогою імітаційного моделювання операцій. Відповідальна економіка. 2012. Вип. 4. С. 41-42.

Дикань В. Л., Толстова А. В. Розвиток економіки України на основі принципу рівноправності відносин держави, бізнесу та суспільства. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 63. С. 9-19.

Кириченко Д. О. Інструменти вдосконалення виробництва на підприємствах машинобудування. Проблеми економіки. 2010. № 4. С. 92-97.

Хвостіна І. М. Вдосконалення організації виробництва в умовах інноваційного розвитку підприємств. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2014. № 2(1). С. 68-73.

Явдак М. Ю. Організація планування виробництва нової продукції машинобудівного підприємства. Бізнес Інформ. 2012. №9. С. 225-229.

Дикань В. Л. Українська модель економічної системи як нова концепція розвитку національної економіки. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. Вип. 44. С.11-17.

Каличева Н. Є., Алєксєєнко В.І. Роль інноваційних процесів у забезпеченні конкурентоспроможності промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 41. С. 49-52.

Каличева Н.Є., Маслова В.О. Логістичні підходи, як основа раціональної організації виробничого процесу на підприємстві. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47. С. 83 - 86.

Українська Л. О. Соцiaльно-eкономiчний потенціал креативної корпорації: особливості формування. Економічна теорія та право. 2017. № 3. С. 11-20.

Сотнікова Ю. В. Креативна економіка в Україні: реальність чи перспектива? Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2016. Вип. 3. С. 178-189.

Давимука С. А., Федулова Л. І. Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови : монографія. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2017. 528 с.

Маслова В. О. Каличева Н. Є., Шевченко Р. В. Підвищення ефективності діяльності підприємств будівельної галузі в сучасних умовах господарювання. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 151-157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Економіка підприємства