СИНХРОМАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

Автор(и)

  • О. П. Бутенко ХНУБА, Україна
  • Н. В. Опікунова ХНУБА, Україна
  • А. С. Гончарова ХНУБА, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i70-71.222129

Ключові слова:

синхромаректинг, компенсаторні інструменти, методи прогнозування попиту, методи визначення і вимірювання сезонних коливань

Анотація

Синхромаркетинг надає різні інструменти для розв’язання проблеми неузгодженості структури попиту, що є можливістю для кожного підприємства мінімізувати негативний вплив сезонності.

У статті встановлені причини змін споживчого попиту, які потребують застосування синхромаркетингу, досліджені чинники сезонних коливань і види виробничої діяльності підприємств, які залежать від впливу сезонних коливань, що дозволило визначити завдання які до них відносяться. Також розглянуті методи вивчення сезонності та прогнозування попиту для потреб маркетингу. Встановлено, що синхромаркетинг дозволяє упорядкувати внутрішню діяльність компанії з її маркетинговою діяльністю в умовах хаотичної чи циклічної мінливості ринку.

Біографії авторів

О. П. Бутенко, ХНУБА

к.е.н., доцент

Н. В. Опікунова, ХНУБА

ст.викл

А. С. Гончарова, ХНУБА

магістр

Посилання

Sheinbaum S. (S., 2014)[Електронний ресурс] / Stephen Sheinbaum // Entrpreneur. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: https://www.entrepreneur.com/article/239584

Ching-Ter C. A coordination system for seasonal demand problems in the supply chain [Електронний ресурс] / C. Ching-Ter, C. Hsiao-Ching // Applied mathematical modelling. – 2013. – Режим доступу до ресурсу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X12004921

Розер К. Надійне виявлення вузьких місць в цеху для ліній потоку за допомогою спостережень за процесом і запасами: обхід вузьких місць / К. Розер, К. Лоренцен, Й. Деуз / Logistics Research. – 2015. – С.1-9

Котлер Ф. Введення в маркетинг / Ф. Котлер, Г.Армстронг / в-д Вільямс. – 2007. – 832с.

Немченко В. В. Ефективність системи маркетингу на підприємствах виноробної галузі в Україні / В. В. Немченко, В. С. Швагірева, О. С. Тицька, К. В. Третяк // Молодий вчений. – 2014. – № 8(2). – С. 10-12

Записки маркетолога [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/sinkhromarketing/.

Назарова Г. Г. Сезонность в туризме: проблемы и измерения / Г. Г. Назарова, Д.С. Хакимов / Вісник ДІТБ. − 2001. − № 5. − С. 60-63.

Нікітіна І. М., Попова Л. О. Обґрунтування вибору моделі сезонного коригування валового внутрішнього продукту // Статистика України.–2003.– № 4.–С. 20-27.

Дяченко Ю. А. Розвиток методів прогнозування динаміки біржових цін на сільськогосподарські товари / Ю. А. Дяченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – С.142-146.

Гринюк О. І. Науково-методичні підходи до оцінювання та прогнозування ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств / О. І. Гринюк. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – С. 10–22.

Четвериков Н. С. Статистические исследования: Теория и практика / Н. С. Четвериков. – М.: Наука, 1975. – 388 с.

Шевченко Н. Ю. Разработка концептуальных подходов к формированию производственной программы выпуска продукции с учетом предпрогнозного анализа временных рядов / Н. Ю. Шевченко, Л. А. Останкова, М. Ю. Руднев. // ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. – 2012. – С. 310–313.

Ромащенко О. В. Планування та прогнозування доходів та витрат страховиків за методом «Аналітичного вирівнювання» [Електронний ресурс] / О. В. Ромащенко // Проблемы материальной культуры – Экономические науки. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/92337/11-Romashchenko.pdf?sequence=1.

Михайлов В. С. Сезонні коливання та календарні ефекти: окремі проблеми теорії і практики статистичного оцінювання / В. С. Михайлов, Ю. І. Прилипко, К. І. Шепель. // Теорія та методологія статистики. – 2012. – №4. – С. 21–26.

Бузукова Е. Л. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице / Е. Л. Бузукова// под ред. С. Сысоевой. — СПб.: Питер, 2009. — 432 с.

Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. М. Наумов та ін. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-23

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг