ОСОБЛИВОСТІ ОПОРТУНІЗМУ В ІНСТІТУЦІЙНІЙ ТЕОРІЇ ТА ЙОГО ПРОЯВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Автор(и)

  • О. Ю. Александрова Український державний університет залізничного транспорту, Україна
  • Т. Г. Сухорукова Український державний університет залізничного транспорту, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280840

Ключові слова:

інституціональна економіка, опортунізм, опортуністична поведінка, асиметрична інформація, інтереси контрагентів, трансакційні витрати

Анотація

Статтю присвячено питанням сутності опортуністичної поведінки, формам її прояву, наслідкам та методам її регулювання. Акцентується увага на тому, що опортуністична поведінка є об’єктивним явищем і існує як на рівні функціонування основних інститутів держави, так й на рівні стосунків між громадянами та суб’єктами господарювання. Підкреслюється, що структурними елементами опортуністичної поведінки є: розбіжність інтересів контрагентів, навмисність дій; збиток контрагента, асиметрична інформація, прихований характер недобросовісної поведінки. Усунути можливість її появи допомагають контракти, які уявляють собою добровольчу угоду між самостійними економічними агентами. Відмічається, що в умовах опортуністичної поведінки економічним агентам доводиться докладати зусиль щодо протидії недобросовісної поведінки контрагентів, що формує трансакційні витрати. Мінімізувати негативні прояви опортуністичної поведінки можливо при застосуванні відносних контрактів, які мають більш тривалі взаємини сторін, включають в себе формальні і неформальні обіцянки повторних угод в майбутньому.

Біографії авторів

О. Ю. Александрова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Т. Г. Сухорукова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Конституція України: закон України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996р. К.: «Преса України», 2019. 68 с.

Інституціональна економіка: навчальний посібник / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2018. 132 с.

Інституціональна економіка : навчальний посібник / І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко за заг. ред. канд. екон. наук, доцента І. М. Колесніченко. Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 236 с.

Институциональная экономика: учебник для академического бакалавриата / Б. В. Корнейчук. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 274 с.

Лебедева А.В. Институциональная экономика: учебное пособие. С-Пб.: Изд-во С-ПбГУ ПТД., 2018. 58 с.

Малкина М.Ю., Логинова Т.П., Лядова Е.В. Институциональная экономика: учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2015. 258 с.

Попов Е.В., Симонова В.Л. Сущность эндогенного оппортунизма. Вестник УГПТУ-УПИ. 2014. №10. С. 5 -12.

Регіональне управління : підручник. За заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. К. : НАДУ, 2014. 740 с.

Стрижак А.Ю. Негативные последствия оппортунистического поведения в социально-экономическом пространстве. Інвестиції: практика та досвід, 2013. №9. С. 121 – 123. веб-сайт. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/9 _2013/32.pdf (дата звернення 17.06.2021).

Ткач А. А. Інституціональна економіка. Нова інституціональна економічна теорія: навч. посіб / Ткач А.А. К.: Центр учбової літератури, 2007. 304 с.

Шаститко, А.Е. Новая теория фирмы. М.: Экономический факультет МГУ: ТЕИС, 1996. 246 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством