ВПЛИВ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОНОМІЧНУ ПОВЕДІНКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280862

Ключові слова:

управління, підприємство, економічна поведінка, концепція ощадливого виробництва, виробничий процес, організація, ефективність, конкурентоспроможність

Анотація

Формування економічної поведінки підприємства має закладатися в технологію процесу виробництва та ґрунтуватися на підходах  підвищення ефективності його роботи в сучасних умовах  господарювання. В статті зазначено, що ощадливе виробництво є одним із найбільш оптимальних та продуктивних інструментів для забезпечення стабільного розвитку підприємства через постійне зниження витрат у виробничому та управлінському процесах. Окреслено основні підходи щодо розуміння впливу концепції ощадливого виробництва на економічну поведінку підприємства.
Визначено, що забезпечення ефективного розвитку підприємства є досить складним механізмом, в основу якого покладено орієнтацію на запити споживачів, які  виступають повноцінними учасниками бізнес-процесів. Це призводить до зміни підходів щодо формування економічної поведінки підприємства та його  конкурентоспроможності.

Біографії авторів

Н. Є. Каличева , Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., доцент

І. В. Чорнобровка, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Каличева Н. Є. Проблеми та перспективи розвитку економіки України в сучасній світовій економічній системі. Наука й економіка. 2015. Вип. 4 (40). С. 117 – 120.

Білошкурська Н.В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2010. №12 (114). С. 101-105.

Войтко В. В. Методичні підходи до аналізу стилю та факторів поведінки організації. Вісник ХНУ ім. В.Н.Карамзіна. Економічна серія. 2002. № 575. С. 203-207.

Капленко Г. В. Формування економічної поведінки підприємств : автореф. диc. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.06.01. Львів, 2005. 22 с.

Садєков А.А., Заіка Ю.А. Процес формування економічної поведінки підприємств. Торгівля, комерція, підприємництво. 2011. Вип. 13. С. 9- 12.

Цапенко В. Ю. Економічна поведінка підприємств як основа для прийняття управлінських рішень. БІЗНЕСІНФОРМ. 2014. № 11. С. 313-317.

Дикань В.Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 52. С. 9-20.

Дикань В.Л., Корінь М.В. Державне регулювання промислового розвитку України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С.9-19.

Пакулін С. Л., Авкуліна А.А. Управління сталим розвитком сучасного підприємства. Траектория науки. 2016. №3(8). URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/

view/50 (дата звернення: 14.04.2021).

Карпінський Б. А., Божко С.М. Сталий розвиток економіки: узагальнена модель : монографія. Львів: Логос, 2005. 256 с.

Толстова А.В., Сергієнко С. Розвиток соціального підприємництва в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С.384-391.

Уткіна Ю.М., Остапюк Б.Я. Інноваційний розвиток у механізмі забезпечення глобальної конкурентоспроможності підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 61. С. 167-173.

Капленко Г.В. Формування економічної поведінки підприємств: автореф. дис... канд. екон. Наук: 08.06.01. НАН України; Інститут регіональних дослід жень. Л., 2005. 20 с.

Каличева Н. Є., Мельник О. А.,. Подолянчук А. М. Забезпечення ефективного функціонування вітчизняних підприємств за рахунок впровадження ощадливого виробництва. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 33. С. 79 – 82.

Каличева Н. Є. Методика забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту за рахунок управління якістю. Економіка та суспільство. 2019. №20. С. 244-254. URL: http://economyandsociety.in.ua (дата звернення: 19.05.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства