СУТНІСТЬ АУТСОРСИНГУ ЯК НОВОЇ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280871

Ключові слова:

аутсорсин, міжнародні відносини, організація, ефективність діяльності

Анотація

Аутсорсинг - це не «гра в одні ворота». У ньому зацікавлені і вузько спеціалізовані компанії, що надають послуги. Як правило, вони належать до числа дрібних компаній. Аутсорсинг - модель  господарювання, яка сприяє розвитку малого підприємництва. При цьому зростає кількість малих підприємств, збільшується чисельність зайнятих сфері, невеликий капітал переміщається з торгівлі в сферу виробництва, в інноваційний бізнес та ін. Аутсорсинг дозволяє посилити спеціалізацію всіх компаній. Будь-яка фірма (організація, підприємство, окремий індивідуум) отримує можливість зосередитися на своєму основному діловому процесі: виробництві високотехнологічних «розширених продуктів» за індивідуальними запитами споживачів, виробництві знань, виробництві нових ідей, технологій, рішень. Дана стаття присвячена уточненню сутності аутсорсингу як нової моделі організації бізнесу та його значення для розвитку міжнародних  відносин.

Біографії авторів

О. В. Маковоз, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н, доцент

А. С. Зайцева, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к.е.н, доцент

Посилання

Аникин Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: Учеб. пособие / Б.А. Аникин, И.Л. Рудая. – М.: ИНФРА – М, 2006. – 288 с.

Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації / Зозульов О., Микало О. // Економіка України. – 2009. - № 8 (573). – С. 16-24. http://kmp.ua/ru/newsletters/792-outsourcing.

Сьогодення й майбутнє офшорного аутсорсингу в Європі. [Електронний ресурс] - http://hi-tech.org.ua/Ukrainian/outsourcing-news/out/index.html.

Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ / Дж. Б. Хейвуд; [пер. с англ.] – М. : – Издательский дом «Вильямс», 2001. – 176 с.

Айвазян С. А. Прикладная статистика : Основы моделирования и первичная обработка данных / Справочное издание / С. А. Айвазян, И. С. Енюков, Л. Д. Мешалкин ; под ред. С. А. Айвазяна. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 471 с.

Ukrainian high-tech initiative “Today and future of the offshore outsourcing”, available at Режим доступу: http://www.//hitech.org.ua/Ukrainian/outsourcing-news/out/index.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства