ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТРУКТУРА, МЕТОДИ, СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Л. О. Українська Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280879

Ключові слова:

державне регулювання, критерії та методи, інструменти, рівні регулювання

Анотація

Узагальнено сутність державного регулювання як впливу держави на всі складові національної економіки за допомогою законодавчого простору, нормативно-правових актів, правових актів індивідуального регулювання. Розкрито роль здійснення державного контролю за дотриманням вимог законів та нормативно-правових актів, як запоруки ефективності державного регулювання. Систематизовано основні напрями і складові впливу держави на бізнес-процеси у національній економіці, а також критерії, що розмежовують види державного регулювання.

Біографія автора

Л. О. Українська, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця

д.е.н. професор

Посилання

Буряк Я.В. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні / Я.В. Буряк // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – №13. – С. 61–66.

Гончарова В.Г. Механізм стимулювання інноваційногорегіонального розвитку / В.Г. Гончарова // Наукові записки. Сер. "Економіка". – 2012. – № 19. – С. 114–120.

Жаровська Н.Ю. Класифікація та характеристика факторів впливу на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств / Н.Ю. Жаровська // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3. – С. 191– 197.

Кизим М.О. Класифікація інструментів податкового стимулювання інновацій / М.О. Кизим, Л.В. Касьянова // Проблеми економіки. – 2012. – №4. – С. 23- 29.

Локтева М.С. Государственное регулирование инновационной деятельности / М.С. Локтева // Апробация. – 2013. – №10 (13). – С. 56-59.

Миргородський Д.Ю. Теоретичні підходи до дефі ніції поняття "державне регулювання економіки" / Д.Ю. Миргородський // Вісник НТУ "ХПІ". – 2012. – № 49. – С. 90–98.

Петровська І.П. Інструменти державного регулю вання інноваційною діяльністю України / І.П. Петровська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – №5. – С. 58–62.

Полтавський П.А. Государственное регулирование инновационной деятельности / П.А. Полтавський // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – № 27 (208). – С. 52–56.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством