ДІАГНОСТИКА ЛОЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280972

Ключові слова:

лояльність, персонал, діагностика, методи, підприємства, залізничний транспорт

Анотація

Статтю присвячено вивченню лояльності працівників підприємств залізничного транспорту з метою забезпечення  конкурентоспроможності і сталого розвитку залізничної галузі в довгостроковій перспективі. Розкрито підходи до визначення
сутності поняття «лояльність персоналу» і з’ясовано його характерні риси.
Встановлено напрямки і інструменти проведення діагностики лояльності персоналу.
На основі проведеного анкетування і кластерного аналізу ідентифіковано стан лояльності персоналу  підприємств залізничної галузі.

Біографія автора

Н. Г. Панченко, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, доцент

Посилання

Becker H.S. The relationship between affective commitment and normative commitment: Review and research agenda. Journal of Organizational Behavior, 1960. P. 645–663 .

Бочарова Н.А. Федотова І.В. Основні типи лояльності персоналу підприємства. Економіка транспортного комплексу. 2013. Вип. 22. С. 40–51.

Доминяк В.И. Измерение лояльности: действующая модель. Персонал-Микс. 2004. № 1. С.114-119.

Мігус І.П., Черненко С.А. Оцінка лояльності персоналу при забезпеченні економічної безпеки підприємства. Агросвіт. 2013. № 11. С. 24–27.

Миронова Л.Г. Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу. Економіка та держава. 2014. № 6. С. 18–21.

Сардак О.В. Формування лояльності в системі управління персонал-маркетингом підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.8. С. 387–392.

Дикань В.Л., Калініченко Л.Л. Соціально-економічна модернізація залізничного транспорту України. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2012. № 38. С. 121–131.

Компанiєць В.В. Система якості управління (менеджменту) на залiзничному транспортi: концептуальнi підходи та методика оцінки «людської складової» . Залiзничний транспорт України. 2009. № 3. С. 42–47.

Корінь М.В. Стратегія розвитку кадрового потенціалу залізниць. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2014. № 4(1). С. 53–56.

Назаренко І.Л., Мороз Т.О. Методика оцінки інтелектуального капіталу лінійних підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 34. С. 307–315.

Токмакова І.В., Доброскок О.В. Удосконалення процесу адаптації персоналу підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту та промисловості. 2019. № 67. С. 79–86.

Dunham R.B., Grube J.A., Castañeda M.В. Organizational commitment: The utility of an integrative defi nition. Journal of Applied Psychology. 1994. №79(3). С. 370–380.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-03

Номер

Розділ

Економіка підприємства