СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ESG-ІНТЕГРОВАНОГО АНАЛІЗУ ЦІННОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ КОМПАНІЇ

Автор(и)

  • О. В. Портний Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.280978

Ключові слова:

цінність, ціннісно-орієнтоване управління, корпоративна соціальна відповідальність, відповідальне інвестування, SRI, CSR, ESG, аналіз, транспортна компанія

Анотація

Розглянуто питання ціннісно-орієнтованого управління в контексті ESG-філософії. Зазначено, що філософія екологічного, соціального, корпоративного управління передбачає урахування ESG-критеріїв, завдяки чому економічний розвиток компаній демонструє
стійке зростання фінансових показників і набуває ознак сталості. За результатами дослідження змісту і систематизації ESG підходів, методів і моделей узагальнено концептуальні засади ESG-інтегрованого аналізу цінності транспортної компанії.

Біографія автора

О. В. Портний, Державний університет інфраструктури та технологій

аспірант

Посилання

Rostow W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto / Whitman Rostow. – Cambridge University Press, 1960. – 178 p.

Вострикова Е. О. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечественный опыт / Е. О. Вострикова, А. П. Мешкова // Финансовый журнал. – №4. – 2020. – 117–129 с. DOI: 10.31107/2075-1990-2020-4-117-129 https://bit.ly/2TxfIZe.

Індекс Прозорості Компаній України 2019. – К.: 2020. – 64 с. https://bit.ly/3rC8Lmu.

Яновська В. П. Бенчмаркінг ринку транспортних послуг: порівняльний аналіз Україна – ЄС / В. П. Яновська, Г. В. Кириченко // Економіка України. – 2020. – 12. – С. 3–20.

Google Books Ngram Viewer (2021) https://bit.ly/3y5FuD4.

Пластун О. Л. Роль державної інвестиційної політики та відповідального інвестування у фінансуванні сталого розвитку / О. Л. Пластун, Ю. В. Єльнікова, А. А. Шелюк, А. С. Bоронцова, А. С. Артеменко // Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. – 2020. – Т. 6, № 2. – P. 108-125. – DOI:10.51599/are.2020.06.02.07.

Єльнікова Ю. В. Обґрунтування сутності та типології відповідального інвестування як механізму державної інвестиційної політики / Ю. В. Єльнікова, О. Л. Пластун, І. О. Макаренко // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №20 (2020), 105-111 https://modecon.mnau.edu.ua/issue/20-2020/yelnikova.pdf.

Шкура І. С. Розвиток соціально відповідального інвестування у світі / І. С. Шкура // Академічний огляд. 2018. № 1 (48). – С. 80–88. https://acadrev.duan.edu.ua/images/stories/files/2018-1/11.pdf.

Музиченко О. В. Стратегії соціально відповідального інвестування: еволюційний аспект / О. В. Музиченко // Інвестиції: практика та досвід. – № 18/2015. – С. 22–27 http://www.investplan.com.ua/pdf/18_2015/6.pdf.

Сисоєва І. М. Екологічні, соціальні та управлінські питання (ESG) як імператив для бізнесу в умовах пандемії / І. М. Сисоєва // Агросвіт. № 4, 2021. С. 31–37 http://www.agrosvit.info/pdf/4_2021/6.pdf.

Захаркін О. О. Теоретичні основи адаптації ESG-критерію в інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств / О. О. Захаркін // Інвестиційно-інноваційна діяльність. Інтелект XXI. № 3 „2015. С. 47–55. http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2015/2015_3/7.pdf.

Леус Д. В. Врахування ESG-критеріїв при здійсненні портфельного інвестування у сталий розвиток / Д. В. Леус // Інвестиції: практика та досвід. № 2/2014. С. 72–75. http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2014/18.pdf.

Кабир Л. С. Социально ответственное инвестирование: тренд или временное явление? / Кабир Л. С. // Экономика и управлени. – № 4. – 2017. – С. 35–41.

Chelawat H., Trivedi I. V. Ethical Finance: Trends and Emerging Issues for Research / H. Chelawat, I. V. Trivedi // International Journal of Business Ethics in Developing Economies, 2013. – Vol. 2. – Iss. 2. Publishing India Group. – Р. 34–42.

Domini A. Socially Responsible Investing: Making a Difference and Making Money / Amy Domini. – Kaplan Business, 2001. – 317 р.

Sparkes R. Socially Responsible Investment: A Global Revolution / Russell Sparkes. – Wiley, 2002. – 419 р.

Sparkes, R. A historical perspective on the growth of socially responsible investment / R. Sparkes (Scopus ID 7102994920) // Responsible Investment. – 2017. – P. 39–54.

Socially Responsible Investment in a Global Environment / Hung-Gay Fung, Sheryl A. Law, Jot Yau. – Hung-Gay Fung, Sheryl A. Law and Jot Yau 2010. – 191 р.

Baker H., Nofsinger J. Socially Responsible Finance and Investing: Financial Institutions, Corporations, Investors, and Activists / H. Kent Baker, John R. Nofsinger. – Wiley, 2012. – 530 р. DOI:10.1002/9781118524015.

Norman W., MacDonald C. Getting to the Bottom of „Triple Bottom Line‟ / Norman, Wayne, and Chris MacDonald. Business Ethics Quarterly, 2004. – 243–262.

Ballestero E. et all. Socially Responsible Investment: A Multi-Criteria Decision Making Approach / Enrique Ballestero, Blanca Pérez-Gladish, Ana Garcia-Bernabeu. – Springer International Publishing, 2015. – 301 р.

Sherwood M., Pollard J. Responsible Investing. An Introduction to Environmental, Social, and Governance Investments / Matthew W. Sherwood, Julia Pollard. – Routledge, 2018. – 291 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства