ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРИНЦИПІВ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Н. М. Волоснікова Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.281099

Ключові слова:

система корпоративного убезпечення, промислове підприємство, стратегії, ефективність, принцип тектології, системний аналіз

Анотація

Досліджено ефективність функціонування промислового підприємства, що забезпечується використанням системного підходу з забезпечення певного рівня корпоративного убезпечення. Запропонований один з варіантів розподілу життєвого циклу конкурентоспроможного промислового підприємства. Зауважено, що системний підхід до корпоративного убезпечення – це комплексне вивчення питань корпоративного убезпечення промислового підприємства як єдиного цілого з позиції системного аналізу. Виявлені етапи системного аналізу корпоративного убезпечення підприємства. Зроблено висновок, що у зв’язку зі специфічними особливостями загальної системи корпоративного убезпечення, її слід розглядати як сукупність суб’єктивних складових окремих локальних елементів корпоративного убезпечення, таких як економічна, технологічна, інформаційна, юридична, кадрова, трансакційна, логістична та ресурсна безпека, що взаємопов’язані та взаємодіючі між собою.

Біографія автора

Н. М. Волоснікова, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

к.е.н., доцент

Посилання

Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учебн. пособие. СПБ.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.

Основы современного социального управления: теория и методология: учеб. пособие / под ред. В. Н. Иванова. – М.: Экономика, 2000. – 271 с.

Деминг У. Э. Новая экономика / пер. с англ. – М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

Шевцова Г.З. Управління ресурсами підприємства: методичні підходи та досвід у хімічній промисловості: монографія / Г.З. Шевцова, Т.А. Пєтєшова, Н.В. Швець, О.О. Хандій, Є.В. Іванова. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 212 с.

Гочарук А.Г. Управление эффективностью деятельностью предприятия / А.Г. Гочарук – Одесса: Астропринт, 2012. – 260 с.

Бурбело О.А. Економічна СНУ ім. В. Даля, 2015. – 285 с.

Варналій З.С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації: монографія / З.С. Варналій; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання України, 2020. – 423 с.

Гапак Н.М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки [Електронний ресурс] / Н.М. Гапак // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Економіка / ред. кол.: В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Н.М. Гапак та ін. – Ужгород УжНУ, 2013. – Вип. 3(40). – С. 62-65. – Режим доступу до журн. : http://dspace.uzhnu.edu.ua/.

Кочергина Т.Е. Экономическая безопасность / Т.Е. Кочергина. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 445с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства