ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О. М. Колмакова Харківський Національний університет будівництва та архітектури, Україна
  • Н. В. Янченко Харківський Національний університет будівництва та архітектури, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.281113

Ключові слова:

економічна безпека, фінансова безпека, будівельне підприємство

Анотація

Стаття містить дослідження щодо підтримання рівня економічної безпеки в умовах світової кризи. В результаті проведених теоретичних досліджень виділені основні складові економічної безпеки галузевого комплексу та рівні оцінки  економічної безпеки. Проведені аналітичні дослідження дозволили виділити показники, що  характеризують економічну безпеку будівельного підприємства. На основі теоретичних та аналітичних досліджень розроблена експрес-оцінка економічної безпеки будівельного підприємства.

Біографії авторів

О. М. Колмакова, Харківський Національний університет будівництва та архітектури

к.е.н., доцент

Н. В. Янченко, Харківський Національний університет будівництва та архітектури

к.е.н., доцент

Посилання

Халіна В. Ю., Устіловська А. С., Гончаренко П. І., Вєтрова В. В. Адаптація механізму впровадження «зелених» закупівель до вітчизняних економічних умов. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7004 (дата звернення: 15.06.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.52.

Колмакова О.М. Економічна безпека України: енергетичний аспект //Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки. – 2019. - № 150 - С. 45-55.

Kolmakova O., Andriianova O. Increase of competitiveness of the construction enterprises in the conditions geopolitical transformations // Technology audit and production reserves, 4 (50), 2019 p. 4-9.

Smachylo V.V., Kolmakova O.M. Dependence of demographic safety of the country and personnel potential of the enterprise: economic and social aspects Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations geopolitical transformations: monograph under the general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko / Higher School of Social and Economic/ - Przeworsk: WSSG, 2019.

Янченко Н. В. Підвищення ефективності праці за рахунок коворкінг-центрів / Н.В. Янченко, І.С. Головко-Марченко та інші / Проблеми економіки. – 2020.– № 2 (44).– С. 331-337.

Пакуліна А. А., Юрченко Л. В. Обґрунтування системи управління витратами на сучасному будівельному підприємстві / журнал «Молодий вчений» №5 – 2015. С. 31-36.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.; За ред. Гейця В.М.: Монографія. – Харків: ВД “ ІНЖЕК”, 2006. – 240 с.

Експрес-випуск від 01.07.2021р. Виробництво будівельної продукції в січні–травні 2021 року / Державна служба статистики України - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Сумець О.М., Тумар Б.М. Стратегії сучасного підприємства та його 237 економічна безпека: Навч. посібник. – К.: Хай-Тек Прес, 2008.– 400 с.

Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради. – 2005. – №10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг