УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6465-1580
  • В. О. Овчиннікова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5911-2873
  • М. В. Корінь Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4671-5162
  • Б. Б. Остапюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.74.281120

Ключові слова:

управління персоналом, підприємства залізничного транспорту, цифровізація, кадровий резерв, цифрові компетенції

Анотація

В статті визначено, що процеси цифровізації здійснюють суттєвий вплив на ринок праці, модифікуючи форми і структуру зайнятості, робочі місця і режим праці, вимоги до навиків та компетентності  персоналу. Узагальнено особливості та результати побудови  електронного корпоративного університету як найбільш поширеної дистанційної технології і формату навчання. Розкрито ключові засади створення системи формування кадрового резерву підприємств залізничного транспорту як комплексу технологій та інструментів формування висококваліфікованого персоналу.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

В. О. Овчиннікова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

М. В. Корінь, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., доцент

Б. Б. Остапюк, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н.

Посилання

Головенчик Г. «Трансформация рынка труда в цифровой экономике». Цифровая трансформация. 2018. 4(5). С. 27–43.

Дегтярев А.В. Работа в облаке: оценка рисков и качество труда. Качество. Инновации. Образование. 2017. № 2. С. 59–67.

Квинт В.Л. Концепция стратегирования. T. I. СПб.: СЗИУ РАНХиГС, 2019. 132 с.

Куйбіда В.С., Петроє О.М., Федулова Л.І., Андрощук Г.О. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу : аналіт. зап. Київ: НАДУ, 2019. 28 с.

Скинер К. Человек цифровой. Четвертая промышленная революция в истории человечества, которая затронет каждого. М.: 2019. 304 с.

Дикань В.Л., Корінь М.В. Концепція впровадження цифрового реінжинірингу в діяльність промислових підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2020. Вип. 8 (16). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/292.

Компаниец В.В. Концептуальный анализ перспектив цифровизации экономики и железнодорожного транспорта. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 197–200.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175–181.

Токмакова І.В, Чередниченко О.Ю., Войтов І.М., Паламарчук Ю.С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 125–134.

Обруч Г. В. Особливості управління персоналом залізничного транспорту в умовах цифровізації. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1‒1(56). С. 99‒105.

Остапюк Б.Б. Управління економічною безпекою підприємств залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку залізничних перевезень: дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спеціальність: 08.00.04 / Український державний університет залізничного транспорту. Харків, 2019. 282 с.

Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019-2023 роки. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/ (дата звернення: 22.01.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг