МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • М. В. Корінь Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4671-5162
  • І. В. Чорнобровка Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2108-324X
  • М. М. Верховод Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Ю. О. Врадій Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281293

Ключові слова:

інтелектуальний потенціал, розвиток, модель, інструментарій, підприємства залізничного транспорту, структура

Анотація

В статті досліджено підходи до визначення змісту та компонентної структури інтелектуального потенціалу, що дозволило відобразити його специфічні характеристики. Розкрито авторське визначення поняття «інтелектуальний потенціал підприємств залізничного транспорту», виділено його ключові складові. Охарактеризовано причини що негативно впливають на рівень інтелектуального потенціалу підприємств  залізничного транспорту та знижують результативність їх інтелектуальної діяльності. Розроблено модель забезпечення розвитку інтелектуального потенціалу підприємств залізничного транспорту.

Біографії авторів

М. В. Корінь, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., доцент

І. В. Чорнобровка, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

М. М. Верховод, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Ю. О. Врадій, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Дикань, В.Л., Заєць Г.П. Забезпечення ефективності менеджменту промислових підприємств на засадах управління витратами на персонал. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2018. № 62. С. 297-305.

Докторук Є.В. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (на прикладі підприємств машинобудування): автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04. Xмельницький, 2010. 22 с.

Корінь М.В. Напрямки збереження та розвитку інтелектуального капіталу залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 44. С. 56-59.

Маліцький Б., Попович О. Стан використання вітчизняного інтелектуального потенціалу. Інтелектуальна власність. 2005. № 12. С. 7–13.

Назарова Г.В. Креативний підхід до управління персоналом у формуванні інтелектуального капіталу підприємства. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії: збірник наукових праць. 2009. № 2 (16). С. 213-216.

Назаренко І. Л., Труш М.І. Організаційно-економічний механізм управління кадровим потенціалом структурного підрозділу залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. Вип. 66. С. 94-102.

Овчиннікова В.О., Обруч Г.В., Веселов А.М., Гавриш К.В. Інструментарій забезпечення збалансованого розвитку АТ «Укрзалізниця» в умовах реалізації цифрових змін у галузі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 70-71. С. 44-54.

Тимошенко Н.Ю. Аспекти управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств. Формування ринкових відносин в Україні. 2010. №10. С.167-170.

Токмакова І.В. Управління розвитком компетенцій персоналу підприємств залізничного транспорту. Науковий огляд. 2015. Т. 4. № 14. URL: https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/473.

Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України: монографія. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 315 с.

Довгаль О.В. Суб'єктно-об'єктна структура інтелектуального продукту: інституціональний аналіз. Вісник Харківського нац. університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2013 . №1042: Вип.1. С. 90-93.

Князь С., Холявка Л. Складові системи формування інтелектуального потенціалу підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2014. Вип. 6(2). С.191–194.

Эдвинсон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал: определение истинной стоимости компаний. Новая постиндустриальная волна на Западе; под ред. В. Иноземцева. М. : Academia, 1999. 640 с.

Кизим М.О., Пономаренко В.С., Горбатов В.М., Ястремська О.М. Інтегровані структури бізнесу: проблеми теорії та практики оцінювання конкурентоспроможності: монографія. Харків : ІНЖЕК, 2010. 368 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Економіка підприємства