ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • І. В. Чорнобровка Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • І. М. Войтов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • А. В. Ковалюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281345

Ключові слова:

криза, антикризові заходи, антикризова стратегія, розвиток, залізничний транспорт

Анотація

Проведено аналіз стану виробничо-господарської діяльності залізничного транспорту, який засвідчив поширення кризових явищ на підприємствах галузі. Розкрито заплановані АТ «Укрзалізниця» антикризові заходи і зроблено висновок щодо їх низької ефективності, особливо в контексті забезпечення сталого розвитку галузі на довгострокову перспективу. Встановлено особливості і зміст антикризової стратегії, визначено компоненти антикризової стратегії розвитку залізничного транспорту.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н, професор

І. В. Чорнобровка, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

І. М. Войтов, Український державний університет залізничного транспорту

ст. викладач

А. В. Ковалюк, Український державний університет залізничного транспорту

магістр

Посилання

Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2006. 672 с.

Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2003. 504 с.

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством : підручник. Київ : КНТЕУ, 2005. 824 с.

Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 560 с.

Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : Знання, 2007. 335 с.

Чернявський А.Д. Антикризове управління : навч.посіб. Київ : МАУП, 2000. 208 с.

Dykan V., Tokmakova I., Pavlichenko V., Cherednychenko O., Korin M. The concept of management of economic security of the railway transport in the context of overcoming the manifestations of a systemic crisis. SHS Web of Conferences. 2019. Vol. 67. P. 6.

Панченко Н.Г. Антикризовий підхід до розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті України. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6668 (дата звернення: 25.09.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.65

Чаркіна Т.Ю. Концептуальні засади забезпечення антикризового управління пасажирського комплексу залізничного транспорту. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.45

Інтегрований звіт 2020: для інвесторів: офіційний сайт АТ «Укрзалізниця». URL:

https://uz.gov.ua/about/investors/issuer/. (дата звернення: 11.09.2021)

Пояснювальна записка до проєкту консолідованого фінансового плану АТ Українська залізниця на 2021 рік. Міністерство інфраструктури України : офіційний сайт. URL:https://mtu.gov.ua/files/Finplans/(дата звернення: 15.09.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України