ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • А. С. Зайцева Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • В. С. Павленко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281346

Ключові слова:

політика регіонального розвитку, підприємництво, євроінтеграція, конкурентоспроможність регіону

Анотація

В області регіонального розвитку та підприємницьких умінь і популяризації підприємницької культури України вдалося домогтися успіхів у розробці програм з підтримки регіонів, а саме створення клубів підприємців, сприяння експорту та заохочення відповідального поведінки. У той же час необхідно докласти додаткових зусиль для підвищення фінансової грамотності, розвитку соціального підприємництва і заохочення навчання протягом усього життя. Про це свідчить значний прогрес в області підприємницької діяльності в окремих регіонах і розвитку підприємницьких структур по країні, а також про незначне прогрес в сфері вищої освіти та професійної підготовки взагалі.

Біографії авторів

А. С. Зайцева, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

к.е.н., доцент

В. С. Павленко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

магістр

Посилання

Державний бюджет 2018 року та децентралізація: експертний аналіз [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/7960.

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п.pdf

Європейська регіональна політика: натхнення для країн, що не входять до ЄС? Застосування принципів та обмін досвідом / Office of the official publications of the European Union. — Luxembourg, 2009. — 16 с.

Європа-2020 - головні цілі економічного зростання / Europe 2020 - EU-wide headline targets for Economic Growth - European Commission [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-anutshell/targets/ index_en.htm

Мрінська О. Регіональна політика ЄС: посткризові реалії / О. Мрінська [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://regionalnyaktsenty.blogspot.com/search/label/ЄС

Закон Украины "Об основах государственной региональной политики" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 156-19

Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід / В. Куйбіда, А. Ткачук, Т. Забуковець-Ковачич; за заг. ред. Р. Ткачука. — К.: Леста, 2010. — 224 с.

Савчук І.Г. Поліцентричний розвиток як складова сучасної регіональної політики / І.Г. Савчук // Український географічний журнал. — 2013, № 1. — С. 39— 45.

Територіальний розвиток та регіональна політи- ка в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / НАН України. ДУ

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців.— Львів, 2017. — 120 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).

Zaitseva A., Оlena Sadchenko, Liliya Yakymyshyn , Modern marketing to scale the business, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, Volume-11, Issue-4, April 2020, Р. 324-333. ISSN: 09766480, SCOPUS

Commission lays foundations to boost impact of cohesion investments after 2013. Retrieved from: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством