ЩОДО ГЛИБИННИХ ВИКЛИКІВ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА БУДУВАННЯ ЖИТТЄЗДАТНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМПАНІЄЮ: ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ НА ГРУНТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ПАРАДИГМИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ)

Автор(и)

  • В. В. Компанієць Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2289-5477

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281374

Ключові слова:

соціально-економічна система, залізничний транспорт, криза, посткапіталізм, соціокультурна парадигма, модель управління, психологічна модель управління керівників, західний менеджмент, цінності, цілі

Анотація

В статті проаналізовані глибинні зміни в глобальній соціально-економічній системі, напрямки і фактори успішного управління в кризовій ситуації та роботи компаній в нових умовах.
Доведено необхідність формування моделі управління залізничним транспортом України, що буде адекватною культурному коду та ситуації у зовнішньому середовищі, як одну з головних умов  життєздатності національної компанії в новій реальності.
Охарактеризовано модель управління, яка історично склалась у межах православної цивілізації. Встановлено, що цій моделі інновації сучасного західного менеджменту, спрямовані на забезпечення успішної роботи компаній в нових умовах, були притаманні  внутрішньо. Але відповідна модель мала іншу світоглядну основу, цілі, цінності.
Доведено, що подолання кризи та подальший розвиток залізничного
транспорту – функція бажання керівників змінити власну свідомість, психологічну модель  управління та власну поведінку.

Біографія автора

В. В. Компанієць, Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

академік Академії економічних наук України

Посилання

Schwab K., Malleret T. COVID-19: Thе Great rеsеt, 2020, access mode: http://reparti.free.fr/schwab2020.pdf2020 (last accessed: 15 Oct 2021).

Georgieva K. (2020), The Long Ascent: Overcoming the Crisis and Building a More Resilient Economy, International Monetary Fund: web-site, access mode: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/10/06/sp100620-the-long-ascent-overcoming-the-crisis-and-building-a-more-resilient-economy (last accessed: 06 Oct 2021).

Сасскинд Д. Как изменится мир после COVID-19? Шесть видных аналитиков размышляют о том, как пандемия изменила мир. Финансы и развитие. Вып. 57. № 2. С. 26-29. URL: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/06/pdf/ fd0620r.pdf (дата обращения: 18.10.2021).

Bennett V. (2020), Pandemic hits EBRD regions harder than advanced Europe – survey, European Bank for Reconstruction and Development: web-site, URL: https://www.ebrd.com /news/2020/pandemic-hits-ebrd-regions-harder-than-advanced-europe-survey.html (last accessed: 05 Oct 2021).

Калмыков А. Две новости о коронакризисе: хорошая и плохая. Все лучше, чем думали, но хуже, чем надеялись. bbc.com: веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/russian/features-54462680 (дата обращения: 27.05.2021).

Ключевые факторы успешного руководства. Компании перед лицом коронавирусной угрозы. deloitte.com: веб-сайт. URL: https://www2.deloitte.com/ content/dam/Deloitte/ru/Docu ments/about-deloitte/ru/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.pdf (дата обращения: 25.05.2021).

Наступил ли момент истины для этики и социальной ответственности бизнеса? Глобальное исследование в области соблюдения принципов деловой этики, 2020 год. assets.ey.com: веб-сайт. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/ru_ru/topics/for ensic-integrity-services/ey-global-integrity-report-rus.pdf (дата обращения: 26.05.2021).

KPMG 2020 CEO Outlook. Спецвипуск: COVID-19. KPMG: веб-сайт. URL: https://home.kpmg/content/ dam/kpmg/ua/pdf/2020/09/CEO-Outlook-Report_UA_Global. pdf (дата звернення: 27.05.2021).

Компанієць В. В. Управління розвитком соціально-економічних систем у духовно-моральному та соціокультурному вимірі. Частина 2. Якість управління соціально-економічними системами: духовно-моральні та культурні пріоритети (на прикладі залізничного транспорту): монографія / В. В. Компанієць. – Харків : УкрДАЗТ, 2012. – 296 с.

Баркер Дж. Парадигмы мышления: Как увидеть новое и преуспеть в меняющемся мире/ Джоэл Баркер; Пер с англ.- М.:Альпина Бизнес Букс, 2007.- 187с.

Кови Ст.Р. Восьмой навык: От эффективности к величию. / Стивен Р. Кови; Пер с англ.- М.:Альпина Бизнес Букс, 2007.- 408 с.

Сенге Питер М. Пятая дисциплина. Искусство и практика обучающейся организации/ Питер Сенге; Пер с англ.- М.:ЗАО «Олімп-бизнес», 2009.- 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг