СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Є. М. Кузнецов Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.75.281378

Ключові слова:

інноваційна активність, стратегічні напрями, причини, підприємства залізничного транспорту, підходи

Анотація

В статті досліджено підходи до визначення змісту інноваційної активності, що лягло в основу формулювання авторського розуміння категорії «інноваційна активність підприємств залізничного транспорту». Окреслено специфіку інноваційної діяльності підприємств залізничного транспорту та  визначено причини  загальнодержавного і галузевого впливу, що зумовлюють низький рівень інноваційної активності підприємств галузі. Обґрунтовано стратегічні напрями підвищення інноваційної активності підприємств залізничного транспорту.

Біографія автора

Є. М. Кузнецов, Український державний університет залізничного транспорту

аспірант

Посилання

Бухонова С. М., Дорошенко Ю. А. Методика оценки инновационной активности организации. Экономический анализ: теория и практика. 2005. № 1. С. 2-8.

Вінніченко І.І. Інноваційна діяльність аграрних підприємств: стан та пріоритети. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2012. № 1 (5). Т. 1. С. 44–48.

Гринько Т.В. Сутність, складові та особливості категорії «інноваційна активність підприємства». Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 8. С. 30-32.

Реустов А.Ю. Анализ ресурсной, результатной и статистической компонент инновационной активности организации. Инновации. Инвестиции. 2011. № 33. URL: www.uecs.ru/component/content/article/650. (дата обращения: 10.10.2021).

Харів П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів. Тернопіль : Економічна думка, 2003. 326 с.

Дикань В.Л., Обруч Г.В. Управління реалізацією спільних інвестиційних проектів за участю підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020. № 69. С. 9-21.

Каличева Н.Є. Стратегічні орієнтири розвитку підприємств залізничного транспорту на інноваційній основі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 1 (18). С. 122- 126.

Корінь М.В. Державне регулювання розвитку спільних виробництв за участю залізничного транспорту в умовах транскордонної співпраці. Агросвіт. 2019. Вип. 6. С. 40-48.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І. Розвиток підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С.175-181.

Токмакова І.В., Чередниченко О.Ю,, Войтов І.М., Паламарчук Я. С. Цифрова трансформація залізничного транспорту як фактор його інноваційного розвитку. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 125-134.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. К.: Видавничий центр «Академія», 2000. 864 с.

Мельников О.Н., Шувалов В.Н. Инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности предприятия. Креативна економіка – веб-сайт. URL:

https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-aktivnost-kak-faktor-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-1/viewer (дата обращения: 10.10.2021).

Баранова И.В., Черепанова М.В. Методические подходы к оценке инновационной активности и инновационного потенциала вуза. Образование. 2006. № 4. URL

http://journal.safbd.ru/sites/default/files/articles/sifbd-2006-4_163-166.pdf / (дата обращения: 10.10.2021).

Пригожий А.Г. Методы оценки инновационной активности промышленных предприятий. «Банк работ». – веб-сайт. URL: www.bankrabot.com.

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2006. 600 с.

Жукович І.А., Рижкова Ю.О. Інноваційна діяльність в українській економіці. Сучасний стан та проблеми. Статистика України. 2005. № 1. С. 25-28.

Матузова И. В. К вопросу о содержании и сущности категории «инновационная активность». Транспортное дело России. 2012. № 4. С. 104–106.

Зобов П. В. Инновационная активность предприятия: понятие и инструменты оценки. Вестник торгово-технологического института. 2012. № 3(6). С. 46–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-06

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність