МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.281940

Ключові слова:

державне регулювання, відтворення економіки, механізм, індустріально-технологічні парки

Анотація

В статті розглянуто питання державного регулювання економіки країни на етапі відтворення. Сталого економічного розвитку країни запропоновано досягти за рахунок  створення спеціальних економічних зон та індустріально-технологічних багатогалузевих парків з  індустріальним, логістичним, комерційним, освітнім, агротехнологічним і науковими кластерами. Визначено комплекс взаємопов’язаних та  взаємоузгоджених методів, форм, засобів, інструментів та принципів регулювання економіки, які формують механізм державного регулювання економіки на етапі відтворення.

Біографії авторів

В. Л. Дикань, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

А. В. Толстова, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Адамовська В. С. Механізм державного регулювання економіки та вибір напряму економічної політики в сучасних умовах господарювання. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. - № 4. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua /?op=1&z=1063.

Анпілогова Ж. Д. Державне регулювання розвитку промислового виробництва в перехідній економіці України. Економiка та держава. 2012. - № 10 - С.83-85.

Болюбаш Є. А. Державне регулювання соціально-економічним розвитком територій : ретроспектива та сучасний контекст. Вісник Хмельницького національного університету. 2020 - №6 - С. 101 -105.

Гудзь Ю.Ф. Механізм державного регулювання розвитку економічного потенціалу переробних підприємств АПК. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017, Вип. 13, Ч.1. - С.79-86.

Кушнір І. Функціональний аспект державного регулювання економіки. Підприємництво, господарство і право. 2008. - № 8. - C. 157–160.

Папаіка О.О. Державне регулювання макроекономічного середовища: національні особливості та світовий досвід Причорноморські економічні студії. 2018, Вип 33. - С. 11-15

Сенишин О. С., Горинь М. О., Кундицький О. О. Державне регулювання економіки : навч. посібник. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014. – 334 с.

Степаненко С. В. Державне регулювання процесів соціально-економічного розвитку в Україні: монографія. Харків: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр», 2015. 300 с.

Тарнавська О.Б. Особливості державного регулювання в умовах трансформації економіки України. Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького, 2016, - Т 18 - № 2 (69). - С 230-233.

Тофанюк О.В. Зінчук А.С. Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів Українию Причорноморські економічні студії. 2018, Вип. 33. - С.159-165.

Чинники і тренди економічного зростання в Україні : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук М.І.Скрипниченко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2018. – 386 с.

Іванов С.В. Економічне відтворення і розвиток країни після збройних конфліктів та воєн: невтрачені можливості для України. Економіка України. – 2019. - №1. – С.75-88.

Вплив COVID-19 та карантинних обмежень на економіку України. Режим доступу:

https://www.kas.de/documents/270026/8703904/%D0%92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2+COVID-19+

Український ВВП зріс на 3,2% у 2021 році – Мінекономіки. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2022/02/9/682205/#

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством