СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • В. О. Овчиннікова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • М. В. Корінь Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Г. В. Обруч Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • І. В. Чорнобровка Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.282033

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, сталий розвиток, антикризові інструменти, соціальна відповідальність, модель

Анотація

На основі ґрунтовного аналізу сучасного стану підприємств залізничного транспорту виявлено стале скорочення обсягових показників їх роботи і зниження частки залізничної компанії на ринку транспортно-логістичних послуг. Встановлено, що наростання проблем зношеності і технічної непридатності залізничної інфраструктури та рухомого складу призвело до скорочення провізної і пропускної спроможності підприємств залізничного транспорту та зниження якості залізничних перевезень. Доведено доцільність застосування інструментів забезпечення сталого розвитку підприємств, які довели свою ефективність в умовах системної кризи. Виявлено, що одним із найефективніших наразі антикризових інструментів забезпечення сталого розвитку підприємств є соціальна відповідальність. Досліджено особливості впровадження компаніями практики соціально відповідального господарювання. В умовах інтернаціоналізації та глобалізації бізнесу доведено доцільність впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності в діяльність національної залізничної компанії. Розроблено модель впровадження соціальної відповідальності в АТ «Укрзалізниця», що включає функціональний, забезпечуючий, інструментальний та результативний блоки реалізації цілей соціально відповідального господарювання підприємствами галузі.

Біографії авторів

В. О. Овчиннікова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

М. В. Корінь, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Г. В. Обруч, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

І. В. Чорнобровка, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11-18.

Дикань В. Л., Обруч Г. В. Формування бізнес-моделі збалансованого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки.Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка».2021. Вип. 11 (22).URL:

https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/406/350 (дата звернення:08.02.2022).

Каличева Н.Є. Теоретикометодологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: дис. … др екон. наук: 08.00.04. Харків, 2019. 525 с.

Мних О. Б. Впровадження політики корпоративної соціальної відповідальності у сфері залізничного транспорту: закордонний і вітчизняний досвід. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2 (13). URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/2_13_uk/26.pdf (дата звернення: 08.02.2022).

Яновська В. П., Гарматюк Н. В. Сучасні стратегії розвитку залізничного транспорту України. Збірник наукових праць ДУІТ. Сер.: Економіка і управління. 2018. Вип. 42 (2). С. 55–65.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Панченко Н. Г. Теоретикометодологічні основи формування системи соціальної відповідальності на залізничному транспорті: дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03. Харків, 2019. 482 с.

Економічна статистика / Економічна діяльність / Транспорт. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/(дата звернення: 09.02.2022).

Середній знос локомотивів становить 96,8% – дослідження Rail.insider.railinsider.com.ua: веб-сайт. URL:

https://www.railinsider.com.ua/serednij-znoslokomotyviv-stanovyt-968-doslidzhennya-railinsider-2/ (дата звернення: 10.02.2022).

Дані щодо колійного господарства (протяжність, відремонтовано, потребують ремонту). data.gov.ua: веб-сайт. URL: https://data.gov.ua/dataset/a4305cefc8e0-4232-bb48-637ae4301261 (дата звернення: 10.02.2022).

Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця»: постанова Верховної Ради України №1734-IX від 09.09.2021. Законодавство України: вебсайт. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1734-20#Text (дата звернення: 11.02.2022).

Стан локомотивного парку Укрзалізниці – знос тепловозів складає 97 %, електровозів – 90 %. АТ «Укрзалізниця» : веб-сайт. URL :

https://www.uz.gov.ua/press_center/latest_news/archive/main_2011/page-63/242890/ (дата звернення: 11.02.2022).

Публічний звіт Голови Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра Погорілого за 2019 рік. Державна служба України з безпеки на транспорті : веб-сайт. URL : http://dsbt.gov.ua/storinka/publichnyy-zvitgolovy-derzhavnoyi-sluzhby-ukrayiny-zbezpeky-na-transporti-oleksandra (дата звернення: 10.02.2022).

Деякі питання визначення умов і порядку організації діяльності залізничного транспорту загального користування. Державна регуляторна служба України: веб-сайт. URL: http://www.drs.gov.ua/wpcontent/uploads/2021/07/dokument-6128_0_19-21.pdf (дата звернення: 10.02.2022).

Інтегрований звіт 2020. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/about/investors/ (дата звернення: 11.02.2022).

Топ-25 кращих программ КСВ. dsnews.ua: веб-сайт. URL: https://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-25-luchshih-programm-kso-27072020-393543 (дата звернення: 11.02.2022).

Інтегрований звіт ПАТ «Укрзалізниця» за 2017 р. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/ (дата звернення: 11.02.2022).

Департамент «Корпоративної соціальної відповідальності» АТ «Укрзалізниця». АТ «Укрзалізниця»: вебсайт. URL:

https://www.uz.gov.ua/about/general_information/main_departments/cksv/ (дата звернення: 11.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Економіка підприємства