ПРОВЕДЕННЯ ICO ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. Ю. Зайцева Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.282044

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, блокчейн-економіка, ісо, іро, криптовалюта, інновації, краудфандінг

Анотація

Залізничний транспорт України є провідною галуззю в дорожньотранспортному комплексі всієї країни. Залізниці України до останнього часу забезпечували потреби економіки і населення в перевезеннях. На сьогодні технічний ресурс залізниць практично вичерпаний. Існує загроза незабезпечення залізничним транспортом в подальшому потреб економіки України в перевезеннях. Рівень зносу основних фондів в галузі за даними звітності ПАТ «Українська залізниця» станом на кінець 2021 року становив більше 90 % [1]. В умовах постійного бюджетного дефіциту найбільшої актуальності для залізничного транспорту України набувають питання активізації інноваційної діяльності. Вважаємо, що більшість схем традиційної економіки в XXI столітті не працюють, тому треба шукати альтернативи, найбільш очевидною з яких зараз є кріптоекономіка з її децентралізованою системою. Розробка та впровадження інновацій у залізничну галузь України потребує нових підходів до системи фінансування інноваційної діяльності в країні, проведення ICO, в цьому сенсі, є сучасним та перспективним методом залучення інвестицій.

Біографія автора

І. Ю. Зайцева, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Посилання

Стан локомотивного парку Укрзалізниці – знос тепловозів складає 97 %, електровозів – 90 %. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL:

https://www.uz.gov.ua/press_center/latest_news/archive/main_2011/page-63/242890/ (дата звернення: 11.02.2022).

Інтегрований звіт 2020. АТ «Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://uz.gov.ua/about/investors/ (дата звернення: 11.02.2022).

Дикань В. Л., Обруч Г. В. Формування бізнес-моделі збалансованого розвитку підприємств в умовах цифровізації економіки. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2021. Вип. 11 (22). URL:

https://amtp.org.ua/index.php/journal2/article/view/406/350 (дата звернення: 08.02.2022).

Пономаренко О. В. Перспективи поліпшення технічного стану вагонного парку на залізницях України / О. В. Пономаренко // Наука та прогрес транспорту. 2017. Вип. 1 (67). С. 88–95.

Ярмоліцька О.В. Економічні засади інноваційно-інвестиційного відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спеціальність: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ярмоліцька Ольга Василівна. – Київ, 2016. – 237 с.

Яновська В. П., Гарматюк Н. В. Сучасні стратегії розвитку залізничного транспорту України. Збірник наукових праць ДУІТ. Сер.: Економіка і управління. 2018. Вип. 42 (2). С. 55–65.

Кредити від іноземних інвесторів та міжнародних фінансових організацій. АТ «Укрзалізниця»:веб-сайт. URL: http://www.uz.gov.ua/about/investors/borrowings/credits//

Nakamoto S. Bitcoin: A Peerto-Peer Electronic Cash System [Електронний ресурс] / Satoshi Nakamoto. – Access mode: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Heid A. Analysis of the Cryptocurrency Marketplace [Електронний ресурс] / Alex Heid. – Access mode: https://bravenewcoin.com/assets/Whitepapers/HackMiami-Analysis-of-theCryptocurrency- Marketplace.pdf.

D’Alfonso A. The Future of Cryptocurrency An Investor’s Comparison of Bitcoin and Ethereum / A. D’Alfonso, P. Langer, Z. Vandelis // Ryerson University. – 2016. – Access mode: http://www.economist.com/sites/default/files/the_future_of_cryptocurrency.pdf.

What is Proof-of-Work и Proof-of-Stake? [E-resource] // ForkLog journal. – Access mode: http://forklog.com/chto-takoe-proof-of-worki-proof-of-stake.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність