АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

Автор(и)

  • О. Г. Кірдіна Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0600-7329
  • Л. О. Українська Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4567-0310

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.76-77.282128

Ключові слова:

залізничний транспорт, антикризове управління, глобальна турбулентність, криза, загрози, антикризові заходи

Анотація

Проаналізовано сучасний стан і розглянуто основні проблеми функціонування залізничного транспорту. Встановлено, що в умовах посилення зовнішніх загроз,  скорочення обсягів роботи і  підвищення конкуренції на ринку транспортно-логістичних послуг залізнична компанія виявилася не в змозі забезпечити стабільне  функціонування і її стале соціально-економічне зростання. Доведено доцільність провадження дієвої антикризової політики на залізничному транспорті. Відзначено фрагментарну активізацію процесів антикризового управління на залізничному транспорті, зокрема за рахунок створення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування АТ «Укрзалізниця». Виділено ключові ризики, які обмежують стале зростання АТ «Укрзалізниця» в умовах глобальної турбулентності та домінування системної кризи в галузі. Розкрито сутність антикризового управління на залізничному транспорті і його ключові особливості. Доведено необхідність формування дієвої системи адаптивного антикризового реагування на залізничному транспорті. Розкрито ключові напрями реалізації антикризових заходів на залізничному транспорті.

Біографії авторів

О. Г. Кірдіна, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Л. О. Українська, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

д.е.н., професор

Посилання

Дикань В. Л., Воловельська І. В. Основні цілі системи економічної безпеки залізничного транспорту в постіндустріальний період. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2021. № 75. С. 7-15.

Дикань О. В., Токмакова І. В. Антикризова стратегія як основа економічної безпеки залізничного транспорту. Управління економічними системами та процесами в умовах глобалізаційних трансформацій: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. В. В. Прохорової. Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2020. С. 176-184.

Каличева Н. Є. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту (методологічні аспекти): монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 391 с.

Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Овчиннікова В. О., Колєснік А. Ю., Гаврищук М. А. Концептуальні положення управління підприємством в умовах пандемії та становлення цифрової економіки. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 69. С. 36-40.

Панченко Н. Г. Антикризовий підхід до розвитку соціальної відповідальності на залізничному транспорті України. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2018/67.pdf (дата звернення: 05.02.2022).

Чаркіна Т. Ю. Концептуальні засади забезпечення антикризового управління пасажирського комплексу залізничного транспорту. Економiка та держава. 2020. № 12. С. 45-49.

Економічна статистика / Економічна діяльність / Транспорт. Державна служба cтатистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 14.02.2022).

Анбандлінг АТ «Укрзалізниця»: Лібералізація ринку оперування вантажними вагонами. Ukraine Rail Monitoring: веб-сайт. URL: https://urm.media/anbandling-at-ukrzalizniczya-liberalizacziya-rinku-operuvannya-vantazhnimi-vagonami/ (дата звернення: 21.02.2022).

УЗ обіцяє відремонтувати 650 км колій у 2022 році. Ukraine Rail Monitoring: веб-сайт. URL: https://urm.media/uz-obiczyaye-vidremontuvati-650-km-kolij-u-2022-roczi/ (дата звернення: 10.02.2022).

Реформа Укрзалізниці – потяг зрушив з місця. agropolit.com: веб-сайт. URL:

https://agropolit.com/spetsproekty/961-reforma-ukrzaliznitsi--potyag-zrushiv-z-mistsya (дата звернення: 15.02.2022).

Расширенные данные по обороту, вагоноотгрузкам, рабочему парку. Центр транспортных стратегий: веб-сайт. URL: https://cfts.org.ua/stat/oborot_otgruzki_park (дата обращения 12.02.2022).

Звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань Укрзалізниці. Ukraine Rail Monitoring: веб-сайт. URL: https://urm.media/zvit-timchasovoyi-slidchoyi-komisiyi-verhovnoyi-radi-ukrayini-z-pitan-ukrzalizniczi/ (дата звернення: 20.02.2022).

На сети «Укрзализныци» стоят без движения или временно оставлены 94 грузовых поезда. Центр транспортных стратегий: веб-сайт. URL: https://cfts.org.ua/news/2022/02/11/na_seti_ukrzaliznytsi_94_gruzovykh_poezda_stoyat_bez_dvizheniya_ili_vremenno_ostavleny_69034 (дата обращения 12.02.2022).

Про утворення Антикризового штабу з відновлення сталого функціонування акціонерного товариства «Українська залізниця»: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.2021р. № 967. Законодавство України: веб-сайт. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/967-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.02.2022).

Уряд схвалив створення Антикризового штабу Укрзалізниці, перше засідання присвячене стану закупівель матеріально-технічного забезпечення. АТ Укрзалізниця»: веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/559741/ (дата звернення: 12.02.2022).

Антикризисный штаб «Укрзализныци» занялся проблемами грузоперевозок. Інтерфакс Україна: веб-сайт. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/771030.html (дата звернення: 12.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-30

Номер

Розділ

Проблеми транспортного комплексу України