МІСЦЕ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Л. Л. Калініченко Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Ukraine
  • М. В. Кондратюк Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Л. С. Багмут Харківський Національний університет будівництва та архітектури, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282381

Ключові слова:

транзитний коридор, європейська логістична система, логістична конкурентноспроможність, газотранспортна система

Анотація

Українська економіка повністю залежить від міжнародної торгівлі та
міжнародних перевезень. В розвитку українського бізнесу останні  десятиріччя чітко фіксується  європеїзація логістичної системи та приєднання її до континентальних  макрологістичних систем. Вихід українського бізнесу на європейські ринки збуту готової продукції, напівфабрикатів, виробництва та фінансування обумовив повне  включення економіки у виробничі та збутові ланцюги європейських транснаціональних компаній. Конкурентроспроможність  української економіки залежить від чіткого виконання функцій стабільної частини європейських логістичних коридорів, що  пов'язують ринки ЄС з ринками Китаю. Останнім десятиліттям українська економіка займає місце значного постачальника харчової продукції та програмного  забезпечення, що зменшує вагу традиційних логістичних систем.

Біографії авторів

Л. Л. Калініченко, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

д.е.н., професор

М. В. Кондратюк, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Л. С. Багмут, Харківський Національний університет будівництва та архітектури

к.е.н., доцент

Посилання

Резнікова Н.В., Іващенко О. А. Перспективи участі України в глобальних ланцюгах створення вартості як засіб підвищення конкурентноспроможності в умовах транснаціоналізації виробничіх відносин. // Інвестиції: практика та досвід. 2015. №16. С.22-26.

Леонова С.В. та інші. Особливості гармонізації стандартів ланцюгів поставок України з вимогами ЄС. // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2018. Випуск 4 (15). С. 213-220.

Олійник Я. Б., Смирнов І. Г. Міжнародна логістика. Навчальний посібник. К.: Обрії, 2011. 540 с.

Васильців Н. М. Передумови та тенденції розвитку глобільної логістики. // Вісник НУ «Лівіська політехніка» 2010. №669. С.267-275.

Шевченко І. В. Світовий досвід ефективного здійснення логістичних процесів на підприємствах. // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 16. С. 520-524.

Негода А.В. Рынок логистсики в Украине: тенденции и перспективы развития. // Актуальні проблеми міжнародних економічних відносин. 2013. Випуск 116 (частина ІІ). С.44-53.

Кушніренко О.М., Зарудна О.С. Можливості інтерграції української промисловості до глобільних ланцюгів доданої вартості. // Економічний вісник універсистету. 2018. Випуск №39. С.65-74.

Бортнікова Л.П. Можливості глобальних ланцюгів створення вартості для малого і середнього бізнесу. // Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28, №4 С.173-178.

Державна служба статистики України. [Електроний ресурс]. Режим доступу: //www.ukrstat.gov.ua.

Охота В. Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями. // Галицький економічний вісник. ТНТУ, 2014. Т.44, №1 С.35-41.

Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейськиї інтеграції. // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. №3. С.89-99.

Стратегія сталої логістики та План дій для України. [Електроний ресурс]. Режим доступу: https: //www.mtu.gov.ua. 2017.

Глушенко Т.М. Аналіз розвитку логістичних послуг на сучасному світовому ринку. // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 6, частина 1. С.169-171.

Кіщак І.Т., Шевчук С.П. Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Випуск 119 (частина ІІ) С.23-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Економіка та управління національним господарством