УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • І. В. Токмакова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • В. О. Овчиннікова Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • М. В. Корінь Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • Г. В. Обруч Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282384

Ключові слова:

підприємства залізничного транспорту, сталий розвиток, управління інноваційною діяльністю, системно-синергетичний підхід

Анотація

На основі дослідження світових тенденцій інноваційного розвитку залізничного транспорту встановлено суттєву невідповідність ступеня та напрямів інноваційного зростання вітчизняних підприємств залізничного транспорту інноваційним трансформаціям, характерним для світових залізничних компаній. Встановлено, що поза увагою підприємств залізничного транспорту залишається гостра потреба цифровізації їх діяльності, цифрової перебудови операційних бізнес-процесів, впровадження сучасних зразків ефективніших та екологічніших видів рухомого складу, цифрового оснащення існуючого парку локомотивів та вагонів і об’єктів залізничної інфраструктури, цифровізації систем взаємодії з клієнтом і впровадження нових сервісних рішень. Ґрунтуючись на особливостях трансформації інноваційного середовища в умовах цифрової економіки, розроблено системно-синергетичний підхід до управління інноваційною діяльністю підприємств залізничного транспорту, що передбачає, з одного боку, розгляд останнього як особливої системи, яка передбачає збалансований та послідовний вплив на її елементи з урахуванням характеристик їх взаємозв’язків та ступеня впливу на якість розвитку системи у процесі реалізації інновацій, а з іншого – об’єднання й координацію ідей, зусиль, ресурсів, рівність участі кожної зі сторін та спільну відповідальність за результати інноваційної діяльності.

Біографії авторів

І. В. Токмакова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

В. О. Овчиннікова, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

М. В. Корінь, Український державний університет залізничного транспорту

д.е.н., професор

Г. В. Обруч, Український державний університет залізничного транспорту

к.е.н., доцент

Посилання

Дикань В. Л. Індустріальноінноваційні центри як основа технологічного розвитку українських залізниць. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58. С. 7-9.

Дикань В. Л., Воловельська І. В. Інноваційні стратегії підприємств: проблеми, шляхи вирішення. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 67. С. 9–17.

Каличева Н.Є. Теоретикометодологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища: дис. … д-р екон. наук: 08.00.04. Харків, 2019. 525 с.

Кірдіна О. Г. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 285-289.

Корінь М. В. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: монографія. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 401 с.

Овчиннікова В.О., Торопова В.І. Розвиток підприємств залізничного транспорту України в умовах цифровізації. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 175-181.

Токмакова І. В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Яновська В. П., Гарматюк Н. В. Сучасні стратегії розвитку залізничного транспорту України. Збірник наукових праць ДУІТ. Сер.: Економіка і управління. 2018. Вип. 42 (2). С. 55–65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Інвестиційна та інноваційна діяльність