УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЯК СТРАТЕГІЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. О. Задоя Український державний університет науки і технологій, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18664/btie.78-79.282386

Ключові слова:

залізничний транспорт, системні проблеми, політика управління, національна безпека, напрями, завдання

Анотація

Встановлено, що на сучасному етапі посилення збройної агресії українська економіка зазнає багатомільярдних втрат від інфраструктурних руйнувань, знищення та зупинки вітчизняного бізнесу, скорочення інвестицій, відтоку кадрів за кордон, зростання видатків на оборону та соціальні виплати. Доведено, що подолання глибокої кризи національного господарства і виведення країни зі стану повоєнного колапсу потребує зосередження уваги на відновленні критично значущих для національної безпеки країни галузей, провідне місце серед яких займає залізничний транспорт. Проведено ґрунтовне дослідження сучасного стану залізничного транспорту і виявлено загострення ключових проблем його функціонування в умовах активізації бойових дій. Виявлено, що наростання системних проблем у залізничній галузі є результатом багаторічного ігнорування керівництвом компанії базових принципів і функцій ефективного управління суб’єктами господарювання. Виявлено деформаційні зміни, характерні для системи управління діяльністю АТ «Укрзалізниця», що визначили доцільність її корінного перегляду. Деталізовано ключові напрями та завдання щодо удосконалення системи управління залізничним транспортом як стратегічною галуззю національної економіки.

Біографія автора

В. О. Задоя, Український державний університет науки і технологій

к.е.н., доцент

Посилання

Зростання цін та діра в бюджеті. Як виживає Україна під час війни. bbc.com: веб-сайт. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-61594911 (дата звернення: 26.05.2022).

Як «Укрзалізниця» стала помічником економіки та громадян під час війни. Уніан: веб-сайт. URL:https://www.unian.ua/economics/transport/yak-ukrzaliznicya-stala-pomichnikomekonomiki-ta-gromadyan-pid-chas-viyninovini-ukrajina-11836035.html (дата звернення: 26.05.2022).

Pshinko O. M., Charkina T. Yu., Orlovskaya O. V., Carra A. O. Anticrisis Management of Passenger Transport as a Factor of Increasing Railway Competitiveness. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2020. № 4 (72). С. 76 – 88.

Бараш Ю. С., Чаркіна Т. Ю. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень: монографія. Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. 184 с.

Дикань В. Л., Воловельська І. В. Методика управління підприємствами залізничного транспорту на основі принципів активізації творчого мислення. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2020/2021. № 72-73. С. 7-15.

Каличева Н. Є. Теоретикометодологічні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств залізничного транспорту в умовах трансформації бізнес-середовища : дис. … д-р екон. наук : 08.00.04. Харків, 2019. 525 с.

Корінь М.В. Теоретикометодологічні аспекти розвитку інфраструктури залізничного транспорту в умовах транскордонного співробітництва: дис. … д-р екон. наук: 08.00.03. Харків, 2019. 524 с.

Марценюк Л.В. Інноваційний розвиток пасажирських компаній шляхом організації залізничного туризму: дис. … д-р екон. наук: 08.00.04. Дніпро, 2018. 577 с.

Овчиннікова В.О. Теоретикометодологічні аспекти стратегічного управління розвитком залізничного транспорту України: дис. … д-р екон. наук: 08.00.03. Харків, 2018. 517 с.

Токмакова І.В. Забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України : монографія. Х. : УкрДУЗТ, 2015. 403 с.

Чаркіна Т.Ю. Теоретикометодологічні основи формування системи антикризового управління пасажирським комплексом залізничного транспорту:дис.…д-р екон. наук: 08.00.03. Харків, 2021. 565 с.

Перевезення вантажів Укрзалізницею: нові правила і що з цінами на зерновози. latifundist.com: веб-сайт. URL: https://latifundist.com/cards/59-perevezennya-vantazhv-ukrzalznitseyu-novpravila--shcho-z-tsnami-na-zernovozi (дата звернення: 05.06.2022).

Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця»: Постанова Верховної Ради України № 2055-IX від 16.02.2022 р. Законодавство України: веб-сайт. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2055-20#Text (дата звернення: 05.06.2022).

Ставить на рейки: «Укрзалізниця» за рік трохи наростила закупівлю металу. gmk.center: веб-сайт. URL: https://gmk.center/ua/posts/stavyt-narejky-ukrzaliznytsia-za-rik-trokhy-narostylazakupivliu-metalu/ (дата звернення: 08.06.2022).

«Укрзалізниця» після рекордних збитків вийшла на прибуток. forbes.ua: веб-сайт. URL:

https://forbes.ua/inside/posle-rekordnykhubytkov-v-2020-godu-ukrzaliznitsya-vyshlav-pribyl-no-rano-radovatsya-chto-mozhetbyt-ne-tak-s-finansami-uz-13012022-3209 (дата звернення: 10.06.2022).

Великі плани: на що підуть інвестиції «Укрзалізниці» у 2022 році. gmk.center: веб-сайт. URL:https://gmk.center/ua/posts/velyki-plany-nashcho-pidut-investytsii-ukrzaliznytsi-u-2022-rotsi/ (дата звернення: 15.06.2022).

«Укрзалізниця» розмістила 5-річні євробонди на $300 млн під 7,875% - джерело. Інтерфакс Україна: веб-сайт. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/754607.html (дата звернення: 02.06.2022).

Укрзалізниця зможе виплатити купон за єврооблігаціями у липні. railinsider.com.ua: веб-сайт. URL: https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliznyczya-zmozhe-vyplatyty-kupon-zayevroobligacziyamy-u-lypni/ (дата звернення: 24.06.2022).

Звіт про результати аудиту ефективності використання і розпорядження об‘єктами державної власності у сфері залізничного транспорту, належними державі матеріальними та іншими активами, що мають фінансові наслідки для державного бюджету : рішення Рахункової палати від 23 листопада 2021 р. № 30-2. Рахункова палата : веб-сайт.URL:https://rp.gov.ua/uploadfiles/Activity/Collegium/2021/30-2_2021/Zvit_30-2_2021.pdf (дата звернення: 12.06.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Менеджмент і маркетинг